Išdidumas

Išdidumas būdingas pernelyg gerai manantiems apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės sielos.

Mūsų siela tėra 1/10 000 plauko galiuko dydžio. Esame labai maži, juolab mes jokie valdovai. Krišna yra vienintelis valdovas, o mes esame Jo tarnai, taigi neturėtume didžiuotis.

Papasakosiu jums istoriją apie vieną pasipūtusį mokslinčių.

Kartą gyveno labai išsilavinęs žmogus. Keliaudamas jis pasiekė nežinomą kaimelį ant upės kranto ir paprašė valtininko perkelti jį į kitą upės pusę. Mokslinčius, kuris visuomet didžiavosi savo pasiekimais, išgirdo, kad šiame kaimelyje nėra net elektros. „Fe, kokie atsilikę šitie kaimiečiai. Jie niekada neišmoks nieko svarbaus“, - galvojo jis sau. Kaip tik tuo metu, kai mokslinčius ir valtininkas yrėsi upe, pro šalį praplaukė žuvų būrys.

Mokslinčius sušuko:

- Žiūrėk! Žiūrėk!!! Tai...

- Tai žuvų būrys, - ramiai atsakė valtininkas.

- Ne! Ne! Tai ne šiaip sau žuvų būrys. Noriu tau pasakyti, kad šios žuvys vadinamos Catla catla.

- Kaip?..

- Matai, aš studijavau ichtiologiją. Na, pasakyk, ką gi tu žinai apie ichtiologiją? - paklausė mokslinčius.

Valtininkas atrodė suglumęs:

- Ichtyyy... Kas, pone? Aš niekada apie tai nesu girdėjęs.

- Ką? Tu niekada apie tai negirdėjai? Ir niekada gyvenime nestudijavai ichtiologijos? Tuomet tu tiesiog praradai dvidešimt penkis procentus savo gyvenimo! Dvidešimt penkis procentus!

Jie toliau yrėsi per upę. Valtininkas beirkluodamas ėmė švelniai niūniuoti melodiją. Ir kaip tik tuo metu jiems virš galvų praskrido

 pulkas paukščių. Juos pastebėjęs mokslinčius pašoko taip staigiai,  kad valtis smarkiai susiūbavo, ir sušuko traukdamas iš kišenės  žiūronus:

Pažiūrėk į viršų! Dieve mano! Juk tai Procellariiformes  chiroptera, paprastai vadinami mėlynpilvėmis varnomis, kurios, beje, gana retai aptinkamos. Aš žinau, juk studijavau ornitologiją.

- Niekada apie tai negirdėjau, pone.

Niekada apie tai negirdėjai? Tau turėtų būti gėda! Tu juk veltui praleidai penkiasdešimt procentų savo gyvenimo.

Valtininkas irklavo toliau. Staiga upė ėmė smarkiai banguoti. Pakilo vėjas, švelnų jo dvelksmą pakeitė stiprūs gūsiai.

- Ko gera, kils audra! — tarė valtininkas.

Tai jau ne tik audra, tai visas ciklonas, o jei dar tiksliau, tai Cumulonimbus debesys. Juk aš studijavau meteorologiją!

- Niekada ir apie tai nesu girdėjęs, pone.

Koks paviršutiniškas gyvenimas! — sugriaudėjo mokslinčius.

- Tu praradai septyniasdešimt penkis procentus savo gyvenimo! Septyniasdešimt penkis!

Įsisiautėjusio vėjo sukeltos bangos užliejo valtį ir ji ėmė skęsti.

- Nebegalime likti valtyje! — sušuko valtininkas. — Turime plaukti į krantą patys!

insert

Valtininkas atsistojo ir šoko į vandenį. Jam bešokant, mokslinčius prarado pusiausvyrą ir aukštielninkas dribo upėn. Srovė ėmė nešti juos tolyn vieną nuo kito.

- Gelbėk! Gelbėk! - šaukė mokslinčius. - Aš nemoku plaukti!

- Nemokate plaukti?! Tada, pone, tuoj prarasite visus šimtą procentų savo gyvenimo!

Žmonės didžiuojasi daugeliu dalykų: turtu, grožiu, išsilavinimu, intelektu, jėga... Bet kas juos apdovanojo šiais turtais? Visas šias gėrybes mums suteikia Pats Krišna, atlygindamas už praeities nuopelnus, karmą. Tačiau nėra jokios garantijos, kad šiomis gėrybėmis mėgausimės nuolat. Viskas gali dingti tiesiog akimirksniu: grožis gali pražūti automobilio avarijoje ar susirgus, finansinė nesėkmė gali atimti visus mūsų turtus, vienas rimtas negalavimas gali pasiglemžti mūsų jėgas.

Materialistai nuolat kursto savo išdidumą. Jie siekia įsigyti geresnį namą, geresnį automobilį, mobilųjį telefoną, turėti daugiau pinigų ir tuo nepaprastai didžiuojasi. Tačiau Krišnos atsidavusieji suvokia, kad jie tėra Viešpaties tarnai. Jie didžiuojasi Krišna ir savo dvasiniu mokytoju, bet neapsigauna didžiuodamiesi savimi.

Mes galime puikuotis savo materialiu žinojimu ar daiktais, bet mirties akivaizdoje jie mūsų neišgelbės, nepadės išsivaduoti iš gimimų ir mirčių rato. Tai gali padaryti tik atsidavimo tarnystė Viešpačiui Krišnai.

žodžiai (Skaitysite 3 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU