Istorija apie Sindbadą jūreivį - Įžanga

Kalifo Haruno al Rašido viešpatavimo laikais gyveno Bagdade vargingas nešėjas, vardu Sindbadas. Už atlyginimus jis nešiojo sunkius daiktus kitiems. Vieną karštą dieną, visas suprakaitavęs, jis vilko sunkų nešulį dulkina gatve, bevilkdamas labai pavargo ir atsisėdo pailsėti prie didelių namų. Iš tų namų sklido švelnūs muzikos garsai ir gardžių valgių kvapas. Sėdėdamas džiaugėsi radęs tokią malonią vietą atsipūsti. Bet iš smalsumo paklausė praeinančio tarno, kas gyvena tuose puikiuose namuose.

—    Ką,— atsakė tarnas,— ar tu nežinai, kad čia gyvena Sindbadas jūreivis, garsus keliautojas, apvažinėjęs visą pasaulį?

—   Dėlto kaip skiriasi mano gyvenimas nuo jo! — atsiduso nešėjas.— Už kokius nuopelnus jis turtuose skęsta, o aš badą dvesiu?

Tuos žodžius išgirdo Sindbadas jūreivis, jam parūpo pamatyti žmogų, pasakiusį tą keistą nuomonę, ir nusiuntė vergą jį pakviesti pas save. Sindbadas nešėjas buvo tuojau atvestas į didelę salę, kur stalai lūžo nuo visokių gardėsių ir aplinkui sėdėjo susėdusi graži draugija. Vargšas nešėjas jautėsi pradžioj labai nedrąsus, regėdamas tokį puikumą. Pasidarė jaukiau, kada šeimininkas liepė prieiti arčiau, pasodino šalia savęs iš dešinės pusės ir pats padavė jam valgyti ir gerti.

Po vaišių Sindbadas jūreivis paklausė, ar toks sunkus jam gyvenimas, kad taip dejavo, atsisėdęs prieš jo namus.

—    Viešpatie,— atsakė nešėjas,— prisipažįstu, kad iš nuovargio buvau netekęs kantrybės ir neišmintingai pakalbėjau. Prašom atleisti man.

—    Negalvok,— tarė ramindamas jį Sindbadas jūreivis,— kad ta kalba būtų mane įžeidusi. Bet kad žinotum, jog aš tuos turtus įsigijau ne be vargo, apsakysiu savo kelionių istoriją. Man rodos, tau bus naudinga išgirsti apsakymą apie mano nepaprastus nutikimus.

Ir tuojau pat Sindbadas jūreivis apsakė susirinkusiems svečiams istoriją apie savo pirmą kelionę.

371 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU