Kaip mums padeda „Bhagavadgyta“

Viename kalnų ūkyje gyveno senas ūkininkas su savo mažu anūku. Senelis keldavosi anksti ryte ir prie virtuvinio stalo skaitydavo „Bhagavadgytą“. Anūkas labai norėjo būti panašus j jį, todėl kiek įmanydamas mėgdžiojo senelį.

Vieną rytą berniukas paklausė: „Seneli! Aš mėginu skaityti „Bhagavadgytą“ taip, kaip tu tai darai, tačiau nieko nesuprantu, o jei ką ir suprantu, tai viską užmirštu vos užvertęs knygą. Kokia nauda iš tokio skaitymo?“

Senelis tuo metu krovė į krosnį anglis. Jis ramiai atsisuko į anūką ir tarė: „Štai krepšys anglims. Paimk jį, nueik prie upės ir prisemk juo vandens.“

Berniukas pasielgė kaip lieptas, tačiau grįžtant namo visas vanduo išvarvėjo pro krepšio plyšius. Senelis nusijuokė ir tarė: „Turėtum mikliau suktis“, — ir vėl nusiuntė anūką su krepšiu prie upės.

Šį kartą berniukas bėgo greičiau, tačiau kai grįžo namo, krepšys ir vėl buvo tuščias. Uždusęs jis teisinosi seneliui, kad neįmanoma parnešti vandens krepšyje, todėl geriau nubėgti vandens su kibiru. Tačiau senelis atsakė, kad jam nereikalingas kibiras vandens: „Man reikalinga pintinė vandens. Tu tiesiog nepakankamai stengiesi“, - ir sustojo tarpduryje pažiūrėti, kaip anūkui seksis šį kartą.

Dabar berniukas jau buvo įsitikinęs, kad pintine parnešti vandens neįmanoma, tačiau norėjo įrodyti seneliui, kad net skubėdamas iš visų jėgų vis tiek nespės parbėgti anksčiau, nei vanduo ištekės. Jis vėl upėje prisėmė pilną krepšį vandens ir pardūmė kiek įkabindamas, tačiau kol pasiekė senelį, krepšys ir vėl buvo tuščias. Gaudydamas kvapą jis tarė: „Matai, seneli, tai beprasmiška!“ „Tu tikrai manai, kad tai beprasmiška? - paklausė senelis. - Pažiūrėk į krepšį.“

Berniukas pažvelgė ir tik dabar pastebėjo, kad krepšys pasikeitė. Pirmiau jis buvo suodinas, o dabar tapo švarus tiek iš vidaus, tiek iš išorės. „Sūneli, štai kas nutinka, kai skaitai „Bhagavadgytą“. Tu gali kai ko nesuprasti ar kai ką pamiršti, bet kai ją skaitysi, ji tave pakeis. Tiek tavo vidų, tiek išorę.“ Štai kaip Krišna paveikia mūsų gyvenimus.

žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU