Kliūtis mūsų kelyje

Seniai seniai gyveno karalius. Vieną dieną jis užritino ant kelio akmenį, pasislėpė ir ėmė lūkuriuoti, nes norėjo pamatyti, ar kas nors nustums šį milžinišką uolos luitą nuo vieškelio.

Keletas turtingiausių karaliaus pirklių ir dvariškių praėjo pro šalį, paprasčiausiai aplenkdami kliūtį. Daugelis iš jų plūdo karalių, kam jis nepalaikąs tvarkos keliuose, bet patys nė nepamėgino nustumti akmens į šoną.

Po kiek laiko kelyje pasirodė valstietis, nešinas sunkiu daržovių ryšuliu. Priėjęs riedulį jis padėjo savo naštą ant žemės ir pabandė nuritinti akmenį į pakelę. Nors teko gerokai paprakaituoti, galų gale tikslas buvo pasiektas. Žmogelis pasiėmė savo nešulį ir buvo beeinąs toliau, bet staiga pastebėjo, kad ant kelio - kaip tik ten, kur ką tik riogsojo akmuo, - guli piniginė.

Piniginėje valstietis rado daugybę aukso monetų ir karaliaus laiškelį, kuris bylojo, kad auksas skiriamas tam, kas nustums nuo kelio akmenį. Kaimietis sužinojo tai, ko daugelis iš mūsų niekaip negali suprasti: kiekviena kliūtis suteikia mums galimybę pasiekti daugiau.

žodžiai (Skaitysite 1 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU