Nepatikėki paslapties moteriai

Kartą bebaigiąs amžių šingpas pasakė sūnui labai seną tiesą:

—      Sūnau, jeigu turėsi kokią paslaptį, niekada nepatikėk jos moteriai. Ir nesodink dygliuoto medžio prie savo kiemo vartų.

Sūnus nusprendė patikrinti, ko vertas tėvo patarimas. Parsivedė jis į namus pačią. Ir pasodino prie vartų dygliuotą medį.

Vieną rytą sūnus paslapčia išsivedė į mišką šunį ir ten jį papjovė. Šunį užkasė, o jo krauju ištepė peilį ir grįžo namo. Parėjęs ir sako pačiai:

—      Klausyk, aš užmušiau žmogų. Žvilgterėk į šį peilį, ar nematai?

Pati tik žioptelėjo iš siaubo ir sušuko:

—      Ką? Tu užmušei žmogų?! Dabar karalius nužudys tave. Aš nebenoriu su tavim gyventi.

Taip tarusi, ji nuskubėjo pas karalių ir pranešė, jog jos vyras papjovęs žmogų. Karalius pasiuntė du sargybinius, kad suimtų jos vyrą ir atvestų į teismą. Įsiveržė sargybiniai į to žmogaus namus ir suėmė jį.

Šingpai visados nešioja turbanus. Vaikščioti nuoga galva, jų manymu, yra didžiulė gėda. Taigi, kai sargybiniai vedė suimtąjį pro jo kiemo vartus, turbanas užkliuvo ir pakibo ant dygliuotojo medžio. Tuomet sūnui šmėstelėjo tėvo žodžiai, kad negalima sodinti dygliuoto medžio prie namo vartų, ir jis sunkiai atsiduso.

Kai suimtasis buvo atvestas į teismą, karalius rūsčiai paklausė:

—      Tu nužudei žmogų. Ar tai tiesa?

—      Ne, valdove,—atsakė suimtasis,—žmogaus aš nenužudžiau. O buvo štai kaip. Tėvas patarė man niekada nepatikėti paslapties moteriai. Aš nusprendžiau patikrinti, ar tai tiesa. Taigi paslapčia nusivedžiau į mišką šunį ir papjoviau. Grįžęs namo, parodžiau kruviną peilį pačiai ir pasakiau, kad užmušiau žmogų.

Karalius pasiuntė savo žmones į mišką pažiūrėti, kas iš tiesų atsitikę. Šie grįžę patvirtino, kad žmogus sako tiesą. Tada karalius jį paleido, o jo pačią už bausmę ištrėmė iš karalystės.

Karaliui didžiai patiko to žmogaus sumanumas. Už tai jis atidavė jam į pačias vieną savo dukterų.

Šingpai turi paprotį tekindami dukteris duoti joms kraičio pinigų ir žemės. Laikydamasis šio papročio, karalius davė dukteriai didžiulį kraitį ir dar begalę įvairiausių dovanų.

434 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU