Taduko sapnas

Vakar Tadukas daug bėgiojo, dėl to šiandien ilgai miega. Saulutė, aukštai pakilusi, šviečia pro langinių plyšius į Taduko kambarį. Atbudusios musės laksto aplink lovelę.

Viena musė nutūpė Tadukui ant veido ir bėgioja sau, veidelį laižydama. Tadukas sapnuoja avietes renkąs, aviečių lapai jam veidelį plaka.

Kita musė nutūpė Tadukui tiesiog ant ausies ir sudūzgė. Tadukui pasigirdo, kad karvė sumykusi.

— Turbūt Kaziukas karves parginė, — sapnuoja Tadukas. — Tuojau atbėgs į avietes. Jis vakar mane už plaukų papešė. Kai šiandien vėl kibs į plaukus, jam nepasiduosiu.

Iš piktumo Tadukas apsivertė ant kito šono ir kuo musės neprispaudė.

Musė įsipainiojo į plaukus, blaškosi, negali išsipainioti. Tadukas sapnuoja, kad Kaziukas, atbėgęs į avietes, kimba jam į plaukus.

— Ne, šiandien tai nedovanosiu, — sumurmėjo Tadukas, užsikėsė ir sudavė ranka į lovos kraštą.

Ranka suskaudo. Tadukas atbudo. Girdi, kieme Kaziukas trimituoja, karves parginęs.

Greitai apsitaisė ir nubėgo pas Kaziuką patrimituoti.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU