Viską matyti iš Dievo pozicijos

Dvasiniame gyvenime be galo svarbu viską matyti iš Dievo pozicijos. Mano dvasinis mokytojas sakydavo: „Turime stengtis ne patys pamatyti Dievą, bet elgtis taip, kad Dievas mus pamatytų.“ Dažnai vadovaujamės savo pačių tiesos samprata ir nematome, kad mūsų kelyje į tobulumą svarbiausią vaidmenį atlieka Dievas. Dažnai ne viskas einasi kaip per sviestą - tenka patirti iššūkių, kurie moko mus nuolankumo.

Kartą, sudužus laivui, vienintelį išsigelbėjusį žmogų jūros bangos išmetė į mažą negyvenamą salą. Nelaimėlis karštligiškai meldėsi Dievui, prašydamas jį išgelbėti, ir kiekvieną dieną atidžiai stebėjo horizontą vildamasis sulaukti pagalbos, tačiau niekas nesirodė. Galiausiai visiškai išsekęs žmogelis iš jūros išplautų medžio nuolaužų susirentė mažą lūšną, kad galėtų pasislėpti nuo gamtos stichijų ir išsaugoti savo negausią mantą.

Vieną dieną jis grįžo namo ieškojęs maisto ir nustėro: namelį rijo liepsnos, o dūmai kilo iki pat dangaus. Įvyko tai, kas blogiausia - jis prarado viską. Žmogų apėmė sielvartas, pyktis ir nusivylimas savo tikėjimu. „Dieve, kaip Tu galėjai šitaip su manimi pasielgti?“ - raudojo jis.

Ankstyvą kitos dienos rytą jį pažadino kažkoks triukšmas. Prie salos artinosi laivas! Jis vyko jo išgelbėti! „Iš kur sužinojote, kad aš čia?“ - savo gelbėtojų paklausė suvargęs vyras. „Pamatėme tavo dūmų signalą“, - atsakė jie.

Kai užgriūva sunkumai, lengva pasiduoti slogiai nuotaikai, tačiau nenuleiskime rankų, nes Dievas rūpinasi mūsų gyvenimu. Netgi skausmuose ir kančioje visuomet laukia dovana!

Tai suvokimo klausimas. Gali atrodyti, kad debesys dengia saulę, bet iš tikrųjų jie dengia ant žemės stovinčiųjų akis. Jei sėsime į lėktuvą ir pakilsime virš debesų, saulę matysime be jokių kliūčių. Panašiai, nors Majos uždanga nepaprastai galinga, Krišna „Bhagavadgytoje“ (7.14) sako: „Sunku nugalėti šią dievišką Mano energiją, kurią sudaro trys materialios gamtos gunos, bet lengvai ją įveikia tie, kurie Man atsiduoda.“

Prisiminkite tai, kai atrodys, kad jūsų maža trobelė tuoj supleškės iki pamatų. Gal čia tiesiog dūmų signalas, prišaukiantis Dievo malonę.

žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU