Vyrai

Ant tako šokinėjo senis žvirblis, kitus žvirblius mokydamas:

— Aš vyrs, aš vyrs! Jūs nieko nebijokit, manęs teklausykit! Kur aš, ten ir jūs! Aš vyrs, aš vyrs! Kas man ką padarys!

Sąšlavyną vištos kapstė. Aplinkui gaidys, galvą iškėlęs, žingsniavo.

— Kukuriekū! Žiūrėkit vaikų! Tai ne mano darbas. O jūsų niekas nepalies. Ko-ko-ko? Ar aš bijau ko!

Ant kraigo burkavo karvelis:

— Kur tu, kur tu, mano žmonele? Būk tik prie manęs, būk tik prie manęs, nieko tau pikta neatsitiks.

Tik staiga kregždė sušuko:

— Vagis, vagis!

Šmėkštelėjo vanago šešėlis.

— Čirr! — čirkštelėjo senis žvirblis ir spruko su visu būriu į pakraigę.

— Žiūrrrėkit, kad tu čia, kad tu čia! — subruzdo gaidys ir dingo su visomis vištomis patvartėje.

Karvelis, sparnais suplojęs, smuko su žmonele į čiukuro langelį.

Tik kalakutas, smarkiai sučiaudėjęs, nubrėžė sparnu ratą ir kažin ką išplūdo:

— Šuldu-buldu, manęs neerzink!

Paskui, kiek atsileidęs, ėmė dairytis, kaip žvirbliai iš pakraigės ant tako telkiasi, kaip gaidys, iš patvartės išlindęs, vištas į sąšlavyną apsižvalgydamas palengva vedasi.

Kaip karveliai vėl ant stogo šildytis išėjo, to ir nepamatė.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU