Ištrauktas kardas

Kūčių vakarą viena mergaitė, atsistojusi prie veidrodžio, būrė, už ko ištekės. Žiūri - prie šono stovi kareivis su kardu. Ji griebė už kardo, ištraukė, o kareivis pražuvo. Mergaitė įdėjo kardą į skrynią.

Po kiek laiko sugrįžo vaikinas iš kariuomenės į tą kaimą. Jis ėmė lankytis pas tą mergaitę ir vedė.

Kartą gyvenant vyras kažko ieškojo skrynioj ir ant dugno rado kardą.

- Iš kur čia tas mano kardas? - paklausė.

Žmona norom nenorom turėjo pasakyti teisybę:

- Ogi Kūčių dieną burdama ištraukiau iš kareivio.

Vyras užpyko ant žmonos.

- Tu turi ryšių su velniu! Kiek aš už tą kardą turėjau nuo vyresnio nukentėti. Visi sustojo į eilę su kardais, o aš neturėjau.

Įpykęs vyras ir pametė savo žmoną.

 

152 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU