Kūma arklio kojom

Vieną pavakarėlį pas vieną moterį atėjo kūma. Kūma tuoj įlipo į stakles austi. Moteris sako:

- Kūma, neausk, jau vakaras.

O ta kūma neklauso. Ne tiek ji audžia, kiek siūlus iš audeklo traukia. Moteris nulėkė, pasišaukė vaikus ir sako:

- Žiūrėkite, ką ji daro!

Kai nutraukė paskutinį siūlą, kūma išlipo iš staklių ir, eidama per kambarį, sako:

- Štai, tu dabar sekmadieniais nebeausi!

Pažiūri moteris žemyn - tos kūmos arklio kojos.

Suprato ji tada, kad čia ne jos kūma buvo, tik ja pasivertusi piktoji dvasia.

 

112 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU