Išvadavimas (lauko žaidimas)

Žaidėjai iš savųjų išsirenka vieną, kuris turi pasislėpusių ieškoti. Ieškotojas, prie sienos nusigrįžęs, lazdele daužo per kokį nors daiktą, garsiai skaičiuodamas iki 50 arba iki 100. Tuo metu visi slepiasi. Ieškotojas, eidamas ieškoti, palieka lazdelę „dvare". Kiekvienas pasislėpęs gali išsivaduoti, t.y. nubėgti į dvarą ir triskart suduoti lazdele per paskirtąjį daiktą, sakydamas: „Viens, du, trys, išvaduotas!" Ieškotojas, pamatęs pasislėpusįjį, įvardija jį ir, nubėgęs į dvarą, triskart suduodamas lazdele, sako: „Viens, du, trys, toks ir toks (sako pavardę) nupirktas". Surastasis rūpinasi pirmiau nei ieškotojas nubėgt į dvarą. Jei tas jam pasiseka, tai stoja į šalį. Kai ieškotojas toliau paėjėja, tas, kuris pasislėpęs nepavojingoj vietoj, gali bėgt savęs ir kitų vaduoti. Jei tas jam pasiseka, t.y. jei jis pirmiau nei ieškotojas nubėgs į dvarą ir, lazdele triskart suduodamas, pasakys: „Viens, du, trys, išvaduoti", tada ieškotojas pradeda žaidimą iš pradžios. Jei niekas neišvaduoja ir ieškotojas visus suranda, tada eina ieškoti tas, kurį pirmiausia surado.

214 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU