Miesto apgultis

(Žaidžia 20—40 asmenų)

Ant žemės brėžia didelį ratą. Tai „miestas", į kurį susirenka „apgultieji". Aplinkui tą ratą už sieksnio brėžia antrą ratą. Tai siena, kurios užpuolikams negalima pereiti. Tarpas tarp abiejų ratų — tai nelyginant perkasas.

Vienas užpuolikų taiko sviediniu apgultiesiems, kurie rūpinasi nuo smūgio išsisukti, tačiau jiems nevalia iš miesto išbėgti. Kuriam užpuolikas pataikys sviediniu, tas pasitraukia iš žaidimo, nebent jis suskubtų mieste pačiupti sviedinį ir juo suduoti kuriam nors užpuolikui; tuomet užpuolikas išeina iš žaidimo.

Jei užpuoliko sviedinys nekliudo nieko iš apgultųjų, tai tas užpuolikas nebežaidžia, bet tuomet apgultiesiems nevalia sviedinio nuo žemės pakelti. Jei kuris nors apgultųjų tokį sviedinį į rankas paimtų, tai jis „mirtų", t y. toliau žaisti negalėtų. Užpuolikai gali vienas kitam sviedinį paduoti. Jei sviedinys perkasan nukris, tas, kuris sviedė, irgi iš žaidimo išeina. Jei apgultajam pasiseka lekiantį sviedinį pagauti, tuomet smūgis neįskaitomas, ir sviedinį užpuolikams atiduoda. Žaidimas baigiasi, kai užpuolikai ir apgultieji bus visi „užmušti", t. y. pašalinti iš žaidimo.

209 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU