Sargybiniai

(Žaidžia 12—20 asmenų)

Žaidėjai dalinasi į dvi lygias dalis — į „sargybinius" ir į „priešus". Pirmieji pasirenka sau „dvarą", ir visi nusigrįžta į priešingą pusę, kad nematytų, kur draugai slepiasi. Surikę „Jau!", sargybiniai eina ieškoti, bet labai atsargiai. Kai sargybinis pamatys kurį nors pasislėpusį priešą, turi prie jo prisiartinti per tris žingsnius ir sušukti „Matau!.." Išgirdę tą žodį, visi sargybiniai skubinasi į dvarą, nes surastasis priešas juos gaudo. Kai pasiseka kurį nors ieškotoją sugauti, jis tampa sargybiniu, o sugautas sargybinis — priešu. Jei nieko nesugauna, tada jis iki žaidimo pabaigos lieka dvare. Žaidimas tik tada baigiasi, kai visi priešai atsiduria dvare.

Sargybiniai, išėję medžioti, turi nuo dvaro mažiausiai tris žingsnius nutolti.

143 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU