Aidas

Kaziukas buvo nusivaręs karves į , lauko galą, už ežerėlio, į miškelį, ir pasivėlino pietų parginti. Mama pasiuntė jaunesnįjį sūnelį Stasiuką, kad pašauktų.

Stasiukas, nubėgęs iki ežerėlio, sušuko:

— Kaziuk, varyk pietų!

— Pietų! — atsiliepė iš miško.

— Greičiau! — pridūrė Stasiukas.

— Greičiau! — atkartojo iš miško.

— Nejuokauk! — subarė Stasiukas. — Juokauk! — atsiliepė tas pats balsas.

— Nesimėgdžiok! — ėmė pykti Stasiukas.

— Mėgdžiok! — pamėgdžiojo iš miško.  

— Kvaily! — žleptelėjo Stasiukas.

— Kvaily! — atsilygino balsas iš miško.

Stasiukas supykęs grįžo namo ir įsilipo į vyšnią piktumo numalšinti.

Po valandėlės Kaziukas parvarė karves į panamę ir parbėgo pasiklausti, ar ne laikas pietų ginti.  

— Kurgi Stasiukas dingo, kad nepašaukė? — ėmė klausinėti mama.

Stasiukas, parėjęs iš vyšnių kiek atsileidęs, nusipasakojo, kaip šaukęs Kaziuką ir kaip tas jį mėgdžiojęs.

Kaziukas, smagiai nusijuokęs, pasisakė nieko negirdėjęs; Stasiukui aidas atsakinėjęs. Tuojau paaiškino Stasiukui, kaip balsas atsimuša į trobą ar mišką ir grįžta atgal.

Po pietų gindamas karves į tą patį miškelį, pasiėmė ir Stasiuką. Sustoję ant ežerėlio kranto, abudu šūkavo ir klausė, kaip aidas jų žodžius kartoja.

Stasiukas šiuo tarpu nepyko, kad miškas jų žodžius atgal siuntė.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU