Įpročių spąstai

Vieną kaimą užpuolė laukiniai šernai. Jie kasdien atbėgdavo ir niokodavo jį ieškodami ėdesio. Kaimo gyventojai visokiais būdais bandė išguiti šernus, bet to padaryti niekaip nepavyko.

Vieną dieną pas kaimo vyresnįjį atėjo išminčius ir pasiūlė savo pagalbą. Kaimo žmonėms jis pasakė, kad šie turės klausyti jo ir daryti taip, kaip bus pasakyta. Nebeturėdami kito pasirinkimo, kaimiečiai sutiko. Išminčius paliepė kaimo gyventojams surinkti maisto iš visų esančių sodybų ir sudėti jį didelio tuščio lauko viduryje.

Kaimo žmonės sekė išminčiaus nurodymu, sukrovė maistą lauko viduryje, o netrukus išvydo šimtus laukinių šernų, besiartinančių kaimo link. Pradžioje šernai nerimastingai lakstė aplink, tačiau vėliau įsidrąsinę puolė ėsti. Pajutę galį lengvai pasisotinti, šernai kasdien grįždavo jiems palikto ėdalo, o kaimo gyventojai sulig kiekviena diena jiems prikraudavo vis daugiau gėrybių.

Po kiek laiko išminčius paliepė žmonėms įkalti keturis baslius lauko kampuose. Laukiniai šernai buvo taip užsiėmę ėdimu, kad baslių nė nepastebėjo. Per kelias savaites jie įprato nuolat be vargo numalšinti alkį. Tada išminčius paprašė aptverti lauką tvora ir joje įstatyti didelius vartus.

Kai šie darbai buvo baigti, žmonės subėgus šernams užvėrė vartus ir visi kaimą niokoję gyvūnai liko aptvare. Jie buvo nugalėti!

Labai lengva įprasti ką nors daryti, tačiau sunku įpročių atsikratyti. Šernai buvo pagauti ir uždaryti dėl savo pačių godumo. Jie įprato lengvai gauti ėsti, neįdėdami jokių pastangų. Tai tapo taip patogu, kad gyvūnai nė nepastebėjo, kaip buvo apgauti ir įkalinti.

Daugelis mūsų esame visai kaip tie šernai — taip įpratome prie patogaus gyvenimo ir materialių reikalų, kad nė nesuvokiame patekę į spąstus, nes, užuot ieškoję laisvės, ieškome saugumo!

žodžiai (Skaitysite 1 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU