Suspaustas liežuvis

Keliu važiavo žmogus. Žiūri - vidury kelio susto¬jusi moteris taip pat važiuota. Kad ir ką ji daro savo arkliui - tas nė krust, nė iš vietos nepajuda. Žmogus klausia, kas pasidarė. Moteris sako:

- Važiavo koks latvis pro šalį, sukirto arkliui botagu - arklys ir nebeina.

Žmogus iššoko iš ratų, paėmė moters botagą, nupjovė botkotį, perskėlė ir įspraudė į perskeltą botkotį sustabdyto arklio liežuvį.

Praslinkus trumpam laikui, žiūri - atbėga latvis, iškišęs liežuvį, o ant liežuvio - botkotis. Šaukia, kad nuimtų botkotį. Tada žmogus kad pradės savo botagu vanoti latviui kailį, kad ims perti! Latvis tik šaukia, rėkia. Žmogus sako:

- Moki sustabdyti, mokėk ir paleisti! Žinok, su kuo juokus krečiąs!

Gerai išpėręs kailį, nuėmė latviui botkotį nuo liežuvio. Vos nuėmė, žiūri - ir arkliui nukrito. Tada visi nuvažiavo savais keliais.

 

172 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU