Istorija apie Sindbadą jūreivį

Sindbadas ir jo kelionės. Istorija apie Sindbadą jūreivį. labai graži pasaulio pasaka apie Sinbadą jūreivį. Visos dalys.

Kalifo Haruno al Rašido viešpatavimo laikais gyveno Bagdade vargingas nešėjas, vardu Sindbadas. Už atlyginimus jis nešiojo sunkius daiktus kitiems. Vieną karštą dieną, visas suprakaitavęs, jis vilko sunkų nešulį dulkina gatve, bevilkdamas labai pavargo ir atsisėdo pailsėti prie...

1 dalis
Skaitysite 2 min.

Mano tėvas buvo turtingas pirklys, turėjo daug pinigų, gražių namų ir kitokios gėrybės. Kai jis mirė, aš tebebuvau dar vaikas. Mirdamas jis paliko man pinigus ir visą kitą savo turtą. Kai užaugau, pradėjau linksmai gyventi: valgiau gardžiausius daiktus, gėriau brangiausius...

2 dalis
Skaitysite 7 min.

Sugrįžęs iš savo pirmos kelionės, maniau niekur daugiau nebekelti kojos iš Bagdado. Bet ramus gyvenimas man greit atsibodo, ir nenukentęs iškeliavau antrą kartą. Keliavau laivu, pasiėmęs gerai visokių prekių. Mes stovinėjom prie daugelio salų ir mainėm savo prekes su dideliu pelnu....

3 dalis
Skaitysite 8 min.

Nors aš galėjau gyventi linksmai ir laimingai, o paėmė vėl mane noras keliauti, pamatyti daugiau pasaulio ir padidinti savo turtą. Matote, žmogaus prigimtis traukia vis į piktą. Aš prisipirkau visokių prekių, susirišau į ryšulius ir iškeliavau į Basrą. Ten radau laivą su daugeliu...

4 dalis
Skaitysite 7 min.

Nors gyvenau visko pilnas, bet noras regėti svetimus kraštus nedavė man ramumo. Aš vėl prisipirkau nemaža brangių prekių, nukakau į Basrą, ten sėdau į laivą ir su kitais pirkliais išplaukiau į jūrą. Netrukus pakilo baisi vėtra, mūsų laivą ėmė kaip skiedrą svaidyti tarp...

5 dalis
Skaitysite 10 min.

Per dvejetą metų gero gyvenimo pamiršau anų kelionių vargus ir vėl panorau kur išbandyti savo laimę. Prisipirkau reikalingų prekių ir išvykau į Basrą. Tenai prie kranto stovėjo naujas didelis ir gražus laivas. Jis man labai patiko, nupirkau jį ir pasamdžiau kapitoną su matrosais....

6 dalis
Skaitysite 7 min.

Kai aš taip gerai ir linksmai gyvenau, kartą mane aplankė keli pirkliai, neseniai grįžę iš tolimos kelionės. Besikalbant su jais, mane vėl paėmė noras kakti į svetimus kraštus. Nieko nelaukdamas, prisipirkau gražių ir brangių prekių, nuvykau į Basrą, ten radau didelį laivą,...

7 dalis
Skaitysite 6 min.

Turėdamas maišus pinigų ir visokios gėrybės, gyvenau puikiai, smagiai leidau laiką su savo draugais ir bičiuliais. Aš daugiau niekur nebenorėjau keliauti ir vargti su prekyba. Bet vieną dieną, besilinksminant man su svečiais už stalo, kas pasibeldė į duris, ir įėjęs vergas tarė:

...
8 dalis
Skaitysite 6 min.
MENIU