Trys račiai

Beeidami per mišką, trys račlai savo likimu skundėsi.

—      Ei,— sako,— kad mes galėtume nusikratyti savo pilvais, kokie turtingi paliktume! O dabar dirbk nedirbęs — visa tie prakeikti pilvai suryja.

Išgirdo jų kalbą senukas ir klausia:

—      Ar jūs norite pilvais atsikratyti?

—      O kaipgi nenorėję? Kad atsirastų toks žmogus ir mums tuos besočius pilvus išimtų, mes jam labai dėkotume.

—      Gerai, aš galiu tai padaryti!

Tuojau paėmė vienam, antram ir trečiam, išvertė pilvus ir sukabino ant trijų ąžuolų.

Eina dabar račiai linksmi, kad pilvais atsikratė: ką gi, nei valgyti dabar nebereikės, nei dykai laiko gaišinti, nei nešioti tokio sunkumo, tiktai dirbk ir pinigus krauk. Nuėjo visi trys į miestą ir stojo prie darbo. Kai tik vakaras — jau yra rublis. O kur jį dėsi? — vis į kišenę. Pabuvo račiai mieste arti poros metų ir kad prisirinko pinigų, nė pasakyti negalima kiek!

Buvo vieną sykį šventė. Susiėjo račiai ir sakosi vienas kitam, kiek kuris per mėnesį uždirbęs. Iš kalbos atsiminė ir apie savo pilvus.

—      Kas iš to,— sako,— kad mes turtingi, o pilvų neturime? Kad pilvus turėtume, tai pavalgytume sau, atsigertume, ir linksmiau pasidarytų... O dabar žiūrėk tik į pinigus, sergėk juos ir dar naudos iš jų neturėk! Tuščia jų! Eime pilvų ieškoti!

—      Eime!

Nueina račiai į tą mišką, žiūri — ąžuolai kone su šaknimis sugraužti, o pilvai guli ant žemės susitraukę, sukempėję, pageltonavę nuo saulės... Išsigando račiai.

—      Tai jau prapuolėm,— sako,— nebeprigis mūsų pilvai!

—      Nebijokit,— atsiliepė iš po eglės senukas,— aš jums pilvus prigydysiu. Tuojau paėmė ir prisegiojo kiekvienam savąjį pilvą. Nebežino račiai, nė kaip atsilyginti tam senukui.

— Kol gyvi būsim,— sako,— neužmiršim tamstos.

Parėjo račiai namo, tuojau pasipjovė jautį, prisipirko visokių gėrimų... Pinigų turi, pilvai yra: geria, valgo ir raivosi sau it inkstai po taukus.

Praslinko mėnuo. Gi žiūri — nebėra kišenėj nė skatiko! Ką daryti? Ėmėsi račiai darbo: vėl reikėjo dirbti dėl pilvo, bet nė vienas nebegeidė juo atsikratyti.

451 žodžiai (Skaitysite 3 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU