Nubausta varlė

Kai Erodas gaudė mažus vaikus, Juozapas, Marija ir Kristus bėgo į Egiptą. Erodo sargybiniai vijosi. Bėgo jie per lauką, o ten žmogus buvo atsivežęs rugius sėt. Jie ir sako jam:

- Rytoj ateik su dalgiu tų rugių pjaut, kad šiandien sėji. O kad kas klaus, ar nematei tokių bėgant, tai pasakyk: „Tada mačiau, kai rugius sėjau."

Sekančią dieną atėjo žmogus, žiūri - rugiai išaugo. Pjaus su dalgiu. O ir tie jau atsigena, klausia:

- Ar nematei bėgant?

Jis sako:

- Mačiau, kai rugius sėjau.

Tai tie ir sako:

- Kvailas žmogus. Pern sėjo - matė, o dabar pjaudamas dar sako.

O varlė atsiliepė:

- Vakar! Vakar!

Tai dievas tai varlei ir užrakino dantis nuo švento Baltramiejaus (dvidešimt ketvirtos rugpjūčio). Kai pradeda rugius sėti, ir nutyla varlės.

 

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU