Pervesti kontrabandininkai

Vieną kartą vargonininkas Pranciškus Pleikis susiderėjo su vyrais kontrabandininkais:

- Aš jus pervesiu per sieną iš Vokietijos, jums nereikės bijoti, tik duokite po dvidešimt kapeikų nuo vyro už pervedimą.

Tie sutinka:

- Vesk.

Pleikis ištraukė ilgą virvelę, suraišiojo mazgelius ant jos, padavė kiekvienam po mazgą, ir visi susikibę eina: čia pirmas, o visi kiti, susikibę už mazgų, eina iš užpakalio. Laimingai perėjo stačiai pro pereinamąjį punktą plentu. O stovi ten kareivis, ir jis visiškai jų nemato. O iš didelio būrio yra ir bailių. Vienas, paskutinis vyras, tą mazgelį paleido, ir tuoj jam kareivis:

- Stok!

Ir sustojo jis. Sako:

- Nešauk, nešauk, čia eina visa partija!

Jį paėmė ir uždarė, kam ėjo be leidimo. O tuos parvedė ir paleido.

 

151 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU