Vėjo pantis

Kartą Jankaičiuose, Klaipėdos valsčiuje, atsitiko tokie stebuklai. Trys vyrai išėjo į priegulę arklių ganyti. Vienas vyras buvo apsijuosęs pančiu. Arkliams prisnūdus, jie taip pat pradėjo snausti. Atsigulus ant pilvų, tas vyras su tuo pančiu pradėjo kilti aukštyn. Iš išgąsčio jis nebegalėjo nieko pasakyti. Jis tik pajuto, kad yra nešamas link Labotakių prie upės. Tuomet kažin kaip jam atėjo į galvą tas pantis, kurį buvo apsijuosęs. Jis tuoj atrišo tą pantį - ir išsivadavo iš nežinomų jėgų; šiaip būtų buvęs įmestas į upę ir nuskendęs, nes nukrito ant upės kranto.

 

124 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU