Belaisviai

(Žaidžia 16—50 asmenų)

Šiam žaidimui reikia mažiausiai 16 žmonių. Žaidėjai pasidalina perpus ir stojasi viena dalis nuo kitos už 40 žingsnių. Nuburtoji dalis pradeda. Vienas iš jos, „kvieslys", eina pas priešus, kurie visi iškišę priekin dešiniąsias rankas. Kvieslys suduoda vienam iš jų triskart per ištiestą ranką; gali taip pat suduot kaskart kitam per ranką. Tas, kuriam suduos triskart, yra kviečiamasis. Jis pradeda skubiai vytis kvieslį. Jei kvieslys suskubs atbėgt prie savųjų, o kviečiamasis jo nepavys ir nesuduos jam lengvai į nugarą, tai kviečiamasis tampa kvieslio belaisviu, ir tas jį stato kur nors į šalį. Ištikus priešingai, kvieslys tampa kviečiamojo belaisviu.

Paskui vienas iš antrosios partijos eina kviesti kurio nors iš pirmosios. Šitaip kiekviena partija paeiliui siunčia kvieslį. Laimi toji partija, kuri daugiau turi belaisviu.

153 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU