Pakeisti vardai

Žaidėjai susėda ant kėdžių, ratu sustatytų, palikdami vieną vietą laisvą. Mergaitės išsirenka vyriškus vardus, o vyrai — moteriškus.

Žaidėjas, sėdintis po dešinei laisvos vietos, kviečia kurį nors žaidėją, šaukdamas jį pakeistu vardu. Pašauktasis turi tuojau skubintis persėst į laisvą vietą. Į naują tuščiąją žaidėjas, sėdintis po dešinei tos vietos, kviečia kitą ir t.t.

Fantą duoda kiekvienas, kuris užmirš pakviest į tuščiąją vietą, arba tas, kuris pašauktas nesiskubina persėst, taip pat ir tas, kuris be reikalo iš vietos pakils.

Kaip išsipirkti fantus aprašymą rasite: Fantų išpirkimas

127 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU