Slapstytis

(Žaidžia 5—10 asmenų)

Šis žaidimas visiems gerai žinomas, ir visi jį noriai žaidžia kambaryje, sode, kieme,— visur, kur tik yra vietos pasislėpti.

Žaidėjai iš savo tarpo išsirenka vieną, kuris ieško likusių draugų. Jis nusigrįžta prie sienos, užsidengia akis, o kiti visi slepiasi. Ieškotojas garsiai skaičiuoja iki 50 arba iki 100 (pagal susitarimą), kad kiti suskubtų pasislėpti. Paskutinį skaičių turi ištarti lėtai ir garsiai, kad taip galėtų perspėti; kad jau pradeda ieškoti ir kad jau niekam iš vietų nebegalima judintis.

Kai ieškotojas suranda kurį nors pasislėpusį, tuojau jį įvardija ir bėga kuo greičiausiai į „dvarą". Tas, kurį surado, išbėga iš savo vietos ir rūpinasi pirmiau už ieškotoją nubėgti į dvarą. Jei tas jam pasiseka, žaidimas prasideda iš pradžios, jei ne, surastasis ieško.

Galima dar paįvairinti žaidimą: ieškotojas, suradęs draugą, pradeda jį vytis ir rūpinasi sugauti pirmiau negu tas nubėgs į dvarą.

186 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU