Vartai

(Žaidžia mažiausiai 12 asmenų)

Kuo daugiau žaidėjų, tuo žaidimas būna gyvesnis. Du žaidėai, tvirtesniu už kitus, sustoja vienas priešais kitą, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn, lyg vartus padaro. Jie pakuždom susikalba, katras bus „rožė", katras „rūta". Visi kiti žaidėjai, apsikabinę per liemenį, sustoja į eilę, prieina prie vartų ir sako: „Meldžiame leist pro vartus!" Vartai: „Ką duosite?" „Paskutinį, jei norite." Vartai: „Eikit".

Po tos ceremonijos žaidėjai bėga pro vartus. Vartai praleidžia visus, išskyrus paskutinį, prieš kurį nuleidžia rankas žemyn. Sugavę patylomis klausia: „Ar prie rūtos, ar prie rožės?" Sulig atsakymo, taip pat patylomis ištarto, paskutinis stojasi už „rūtos" arba už „rožės".

Likusieji vėl eina pro vartus tol, kol visi sustos prie anų dviejų, vartus sudarančių. Taigi sustoja dabar dvi eilės žaidėjų kita priešais kitą. Tarp „rožių" ir „rūtų" ant žemės brėžia liniją. Abi partijos pradeda kita kitą traukti. Tas, kurį pertraukia per liniją, jau priklauso priešams, prisideda prie jų iš užpakalio ir padeda jiems traukti.

Įveikia toji partija, kuri sau pertraukia visus iš kitos partijos.

228 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU