Žvėrys

(Žaidžia 10—20 asmenų)

Išrenka „pirklį" ir „pardavėją", likusieji—„žvėrys". Pardavėjas suvaro bandą į tam tikrą vietą ir kiekvienam parenka kokio nors žvėries vardą: meškos, kiškio, vilko, kurmio ir t.t. Tada prisiartina pirklys, ir vyksta toks pokalbis:

Pirklys. Sveikas gyvas!

Pardavėjas. Kuo tamsta vardu?

Pirklys. Pirklys.

Pardavėjas. O ko tamsta nori?

Pirklys. Noriu žvėrių pirkti.

Pardavėjas. O kiek, sveikas, užmokėsi?

Pirklys. Dvi grivini (ar dešimt, kiek nori).

Pardavėjas. Meldžiu.

Pirklys eina į gurbą ir pasako kokio nors žvėries vardą. Jei toks bus, pardavėjas garsiai sušunka: „Bėk!", ir pašauktas žvėris sprunka. Tada pirklys pardavėjui užmoka, suduodamas jam į delną tiek kartų, kiek suderėjo grivinų. Užmokėjęs pirklys pradeda gaudyti išbėgusį žvėrį, bet tas, kiek galėdamas rūpinasi nepasiduoti ir įbėgti atgal į gurbą. Jei tas pasiseka, tai jis pasirenka sau vardą kitokio žvėries. O jei pirklys žvėrį sugauna, sugautasis paskui padeda pirkliui kitus žvėris gaudyti. Žaidimas baigiasi, kai pirklys visus išgaudo.

200 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU