Jurgutis gano, jurgutis skaito

Jurgutis žiemą pabaigė aštuntus metus.

— Na, Jurguti, jau galėsim skaityt mokytis, — tarė mama, — pavasarį leisiu ganyti. Štai tau dabar abėcėlę, o vėliau gausi dovanų botagėlį.

Jurgutis ligi pavasario varė elementorių, o pavasarį gavo botagėlį. Jam teko ganyti kiaulės ir avys.

Gyvulėliai džiaugėsi, gavę išeiti iš troškių tvartų. Kiaulės rovė, kniso šakneles; avelės skynė jauną žolę.

— Kieta žolė, — skundėsi laibu balsu jauni ėriukai, pienelį atsiminę.

— Gera, gera! — gyrė senės avys. Jurgučiui labai patiko ganyti.

Pliauškindamas botagėliu, džiaugėsi mainęs elementorių į botagėlį: vaikštinėjo aplink gyvulėlius arba klausė, kaip paukšteliai čiulba, kiekvienas savaip.

— Čyru-vyru, — giedojo vieversėlis, ore vienoj vietoj sparneliais plasnodamas. — Atėjo pavasarėlis, giedokim, vieversėliai.

— Jurgut, ganyk, ganyk, nežiopsok, nežiopsok! — ragino lakštingala kūlynuose pasislėpusi.

Į vasarą paukšteliai aptilo, gyvulėliai pabjuro: ima ir eina sau kur į javus arba šiaip nerimauja, iš krūvos skiriasi. Ypačiai avys: kai užšildo saulė — ima trypčioti ir, ausis kratydamos, visos krūvoj kur nors į paunksnį bėga, kad musės neėstų.

Dar vargingiau buvo ganyti rudenį. Visai nutilo paukšteliai čiulbėję, ėmė švilpauti šiaurės vėjas, plakti lietus. Jurgutis atsiminė elementorių.

— Maloniau būtų apie piemenis skaityti, nekaip pačiam vėjuje ir lietuje vargti, — pasisakė kartą mamai.

— Gerai, — tarė mama, — teesie taip, kaip nori.

Jurgutis pasikišo po trobos sija botagėlį, išsitraukė elementorių.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU