Nekenkite patys sau

Keliaudamas po šalį ir pamokslaudamas žmonėms, dvasinis mokytojas užklydo į kaimą, kurio viršaitis nemėgo dvasininkų ir labai įsiusdavo, kai tik kas nors paminėdavo Krišną.

Kai kaimo galva sužinojo, kad pas juos netrukus atvyks guru su visa savo mokinių palyda ir prašys paaukoti, jis sušaukė kaimo gyventojus ir įsakė: „Kai šiandien pasirodys tas guru ir jo pasekėjai, nedrįskite jiems ko nors duoti. Net durų tiems kaulytojams neatidarykite. “ Jis taip pat užrakino savo namus, o pats įsitaisė prieangyje.

Šventasis žmogus, prisiartinęs prie viršaičio būsto, stabtelėjo ir sušuko: „Bhagavati bhiksham dehi!“ (tai reiškia „Motina, suteik išmaldą!“).

Tai išgirdęs viršaitis kaipmat užsiplieskė pykčiu ir ėmė rėkti: „Ei, tu, klajojantis tinginy! Nieko daugiau ir nedarai, kaip tik elgetaudamas stengiesi prikimšti sau pilvą. Maža to, dar gadini gyvenimą daugybei jaunuolių, priimdamas juos į mokinius. Kas tau davė teisę juos mokyti? Tu toks pats bukaprotis kaip ir visi. Apgavike, nešdinkis iš čia ir užsidirbk gyvenimui sunkiu triūsu.“

Nė kiek nesutrikęs dvasininkas šyptelėjo: „Pone, noriu paklausti. Ar būsi toks malonus ir man atsakysi? “„Kas per klausimas? “ - sugriaudėjo viršaitis. Mokytojas uždavė klausimą: „Sakyk man, jei kam nors nuperki dovaną, bet tas žmogus jos nepriima, kam priklauso dovana? “

Vyriškis nustebo išgirdęs tokį keistą klausimą, bet atsakė: „Ji priklausys man, nes aš pirkau tą dovaną. “ Šventasis žmogus vėl nusišypsojo ir tarė: „Tu atsakei teisingai. Aš atėjau prie tavo namų ir paprašiau išmaldos. Bet tu davei man užgauliojimų išmaldą, kurią atsisakau priimti. Kam sugrįš šie užgauliojimai? Tu pats jau atsakei. Jeigu tu mane koneveiki, o aš neįsižeidžiu, tada tavo pyktis grįžta tau. Tu vienintelis tampi nelaimingas, o aš - ne. Viskas, ko pasiekei, tėra tai, kad pakenkei pats sau. Jei nori liautis žalojęs save, privalai išsivaduoti iš savo pykčio ir pradėti mylėti. Nekęsdamas kitų, pats tapsi nelaimingas. Bet jei mylėsi kitus, visi bus laimingi. “

Viršaitis nežinojo nė ką pasakyti. Jis parpuolė prie guru pėdų ir ėmė melsti atleidimo.

žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU