Pamėgink ką nors pakeisti

Sykį gyveno išmintingas žmogus. Jis mėgo sėdėti vandenyno pakrantėje ir rašyti. Tai buvo ypatinga asmenybė, jungianti dvi kultūras ir viską, kas jose geriausia. Taip pat jis buvo mokslininkas ir poetas, todėl, žvelgdamas į reiškinius iš šių dviejų požiūrio taškų, jis įtaigiai aprašė pasaulį ir žmonių vaidmenį jame.

Jis turėjo įprotį prieš pradėdamas darbą vaikščioti pakrante. Vieną gražią dieną, žingsniuodamas vandenyno pakraščiu, rašytojas pastebėjo žmogų, kurio judesiai priminė šokį.

Jis šyptelėjo sau, nes mintis apie šokį vandenyno pakrantėje jam pasirodė keistoka, ir smalsumo pagautas paspartino žingsnį. Prisiartinęs pastebėjo jauną vyriškį, kuris nešoko, bet kartkartėmis kažką pakeldavo nuo kranto ir švelniai mesteldavo vandenin.

Rašytojas šūktelėjo:

-      Ką čia darote?!

Jaunasis vyras stabtelėjo, apsižvalgė ir atsakė:

-      Metu jūrų žvaigždes į vandenyną.

-      O kodėl tai darote?

-      Saulė kyla ir potvynis atslūgsta. Jeigu aš jų neįmesiu į vandenį, jos paprasčiausiai žus.

-      Bet, jaunuoli, pakrantė tęsiasi mylių mylias, ir joje begalė tokių jūros žvaigždžių. Jūsų pastangos, galima sakyti, nieko nereiškia - tai tik lašas jūroje!

Jaunasis vyras mandagiai išklausė, tada pasilenkė, pakėlė dar vieną jūros žvaigždę ir sviedė ją į lūžtančias vandenyno bangas tardamas:

-      Šitai jūros žvaigždei mano pastangos šį tą reiškia.

Toks atsakymas sutrikdė išmintingąjį rašytoją. Jis nežinojo, ką besakyti, tad apsisuko ir leidosi link savo trobelės tęsti pradėtų raštų.

Visą dieną, nors ir įnikęs į rašymą, jis negalėjo pamiršti sutiktojo jaunuolio. Galiausiai vėlų vakarą žmogus suvokė: jis, mokslininkas ir poetas, nesugebėjo suprasti esminės jaunojo vyro veiksmų prigimties.

Jam tapo aišku, kad jaunuolis nenorėjo būti stebėtoju, ramiai fiksuojančiu, kas vyksta aplinkui, bet nusprendė šiame pasaulyje būti veikiančiuoju asmeniu ir ką nors pakeisti.

Mūsų veiksmai taip pat gali pakeisti tiek mūsų pačių gyvenimus, tiek mus supantį pasaulį. Savo gyvenime stengiuosi nepraleisti nė vienos dienos nepadėjęs kitiems žengti dvasiniu keliu į tobulumą. Gal tai iš esmės ir nepakeis viso pasaulio, bet kieno nors gyvenimas gali pasikeisti.

žodžiai (Skaitysite 2 min.)
Dhirašanta dasa Goswami

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU