Varlė - kvailučio sužadėtinė

Turėjo tėvas tris sūnus: du gudrius, o vieną tylų ir labai gerą, brolių kvailučiu vadinamą. Išjojo kartą visi broliai laimės ieškoti.

Nujoję į kryžkelę visi iššovė strėles. Pirmojo strėlė nukrito į puikų dvarą, antrojo - į turtingo ūkininko kiemą, o kvailučio - į pelkę.

Vyriausias brolis dvare rado gražią bajoraitę, antrasis - turtingą ūkininkaitę, o kvailutis - ant kelmo tupinčią varlę.

Parjojo broliai namo su savo nuotakomis, o kvailutis varlytę paliko darže, nes žinojo, kad visi ims iš jo tyčiotis. Jis ir sako tėvui:

- Aš savąją vėliau parodysiu.

Tėvas tik galvą pakraipė ir nieko nepasakė. Nusprendė jis pažiūrėti, ar marčios geros šeimininkės, ir liepė visoms iškepti pyragą. Gudriųjų brolių nuotakos tuojau puolė prie darbo, o kvailutis nuliūdęs nuėjo pas varlytę ir pasakoja jai, ką liepė tėvas.

- Na, ir kas, - sako varlytė. - Atnešk miltų - ir aš iškepsiu.

Rytojaus dieną atėjęs kvailutis iš nuostabos net išsižiojo: varlytė buvo iškepusi nuostabų pyragą. Jis tuojau j į nunešė tėvui. Visi pripažino, kad kvailučio nuotakos pyragas pats gražiausias ir skaniausias.

Bet tėvas liepė marčioms išausti gražiausią audinį. Kvailutis vėl nusiminė, bet varlytė jį suramino:

-Nebijok, viskas bus gerai. Kai rytojaus dieną visi pamatė varlytės išaustą audinį - liko be žado. Jis taip spindėjo ir žibėjo, kad visiems net akys apraibo.

Dabar tėvas nusprendė iškelti sūnums vestuves. Kvailutis vėl nubėgo nusiminęs pas savo nuotaką.

- Neliūdėk, - sako ši. - Būk troboj ir lauk. Kai pradės lyti, sakyk: „Mano nuotaka burną prausia". Kai sugriaudės griaustinis: „Mano nuotaka atvažiuoja", - ir aš atvažiuosiu.

Vestuvių dieną suvažiavo daug svečių. Broliai su žmonomis linksminosi, o kvailučio nuotakos vis nėra ir nėra.

Ūmai pradėjo lyti, ir kvailutis pradžiugęs sako: „Mano nuotaka burną prausia", - o kai sugriaudėjo griaustinis, jis sušuko: „Jau atvažiuoja, jau atvažiuoja!.."

Visi išbėgo žiūrėti ir pamatė puikią karietą, kurioje sėdėjo labai graži mergelė - kvailučio nuotaka. Visi nustebo ir apsidžiaugė.

Vestuvės buvo labai linksmos, o linksmiausias - geraširdis kvailutis.

430 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU