Gegutės žiedas

Gegutės žiedas yra augalas, turintis burtų jėgą. Jis auga miške, jo aukštas stiebas retai apaugęs priešpriešiniais lapais. Augalo žiedas melsvas, susidedantis iš daugelio smulkių žiedelių. Gegutės žiedo šaknys susikryžiavusios, kaip dvi rankos su pirštais. Viena didesnė šaknis - vyriškoji, kita šaknis - moteriškoji, ji yra mažesnė, ir šaknelėse žymu griovelyčiai. Su tuo gegutės žiedu daromi įvairūs burtai.

Kartą dvi mergaitės ėjo mišku į vakaronę. Jos pamatė gegutės žiedą ir sutarė juo pasinaudoti. Tuoj žiedą išrovė. Mato - šaknys tarytum dvi rankos susikryžiavusios. Nusilaužė jos vyriškąją šaknį ir pasitrynė rankas. Juokaudamos eina toliau.

Vos tik viena iš jų įėjo į gryčią, tuoj prie jos prisistatė netinkamas bernas; nei su juo pašokt, nei pakalbėt. O jai vos septyniolika metų - norisi šokt, tas bernas neleidžia, ir gana. Draugė mato, kad Antosė įkliuvo, ir sako jai:

- Antose, tave brolis šaukia, jam armoniką reikia pataisyti, eik namo, parnešk segtuką.

Mat Antosėlės brolis vakaronėse armonika grodavo, o kai ji pasigadindavo, su segtuku pataisydavo.

Tai Antosė kad rūko iš gryčios segtuko parnešti, tas bernas tiek ją ir tematė.

 

231 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU