Nušauta sparnuota gyvatė

Kažkur už Salako, prie Žaginės kaimo, žmogus medžiojo su šunim. Šuva buvo nubėgęs. Jis girdi, kaip šuva loja. Bet loja už kokių dviejų kilometrų. Iš lojimo suprato, kad šuva loja kažką nepaprastą. Jis ėjo šuns balso link. Rado - miške kaip ir dirvonas koks. Tas dirvonas panašiai apie vieno hektaro ploto. O tame dirvone gyvatė su sparnais. Gyvatė didelė, ji susivynioja susivynioja - nori kaip pasikelt skrist ir negali pasikelt, vis užkliūva už medžių šakų. Tai tas žmogus žiūrėjęs žiūrėjęs, prisidėjo šautuvą ir iššovė gyvatėn. Iššovė ir nušovė.

Tada pranešė valdžiai. Tai net pats karalius buvo atvažiavęs pažiūrėt. Tą gyvatę išvežė gal kur muziejun. O tam žmogui karalius davė dovanų.

 

157 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU