Raganų žirniai

Nebuvo apkalbėtos dvi mergos - niekas jų nežinojo. Prieš Tris Karalius vakarą šokdamos jos sušilo ir išėjo prasivėdinti. O buvo tenai berniokas priesieny. Jis užgirdo jas kalbančias. Viena klausia kitos:

- Kur šiąnakt josim?

- Tenai, - sako, - josim mėnesio perkirsti.

O kita sako:

- Ne, šiąnakt jokim ten, kur yra žalių žirnių.

Klausia viena:

- Ant ko josim?

- Yra avilys pašalėj.

Tasai berniokas nuėjo ir įlindo tan avilin.

Palaukus atlekia abidvi, sėdo ant avilio, pasikėlė aukštyn ir joja. Viena sako:

- Kas čia yra? Sunku jot. Čia yra žmogus!

O kita sako:

- Ne, neteisybė.

Tai nujojo, kur yra žirnių, pametė tą bernioką su aviliu žirniuose, o pačios nulėkė, stebuklus darydamos. Viena sako:

- Kai žirnių žiedų priraškysiu, tai kam tik duosiu, tas bus sutrauktas!

O kita sako:

- O kai aš priraškysiu žirnių, tai kam duosiu, tas bus negyvas!

Tas berniokas palūkėjęs ir nusirėškė žirnio žiedų.

Atlėkė abidvi prie avilio, sako:

- Gana žirniaut, dar paspėsim šiąnakt ir mėnesį perkirst!

Užjojo, perkirto mėnesį. Tuo laiku jodama viena sako:

- Kas čia yra? Čia yra žmogus!

Kita sako:

- Ne, nėra žmogaus.

Parjojo, pametė avilį pašalėj.

Tasai berniokas per Tris Karalius nuėjo bažnyčion. Kai jis turi žirnio žiedą, tai mato, kad pusė bažnyčios - raganų. Jis patykino užkišti kunigui už kamžos šitą žiedą. Kunigas iš sakyklos sugrįžo - negali sakyt pamokslo. Sako kitiems kunigams:

- Aš šiandien nesakysiu pamokslo, nes negerai bažnyčioj!

Ėmė berniokas parodė kunigui šitą žirnio žiedą. Kunigas paklausė:

- Kaip, kur tu paėmei žirnio žiedą? Berniokas papasakojo kunigui visą atsitikimą ir pasakė, kad raganos mėnesį perkirto. Kunigas tą žiedą po kojom sumyniojo, sutrypė ir pasakė:

- Nekalbėk niekam, nes jos atims tau gyvybę. Jis prieš kunigą prisižadėjo nekalbėti. Paskui, vakaro sulaukę, nuėjo vakarot. Žmonės kalba, kad matė mėnesį perkirstą. O tas berniokas atsiliepia, sako:

- Ašei ten buvau ir tai nesakau. Dar buvau šiąnakt ten, kur žirnių paraškomų yra!

Paskui, tuos žodžius pasakęs, išėjo oran. Tai išlėkusios mergos suplėšė jį į kąsnelius.

 

433 žodžiai (Skaitysite 2 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU