Tutlio ir griežlės balsai

Kitą kartą tutlys pasiskolino iš griežės duonos. Paskui grąžino du kepalu. Griežė reikalauja trijų: tiek buvę imta. Liudininkų nėra. Ginčui spręsti pasirinko gegužę. Ta, nenorėdama supykinti nei griežės, nei tutlio, pareiškė:

- Aš, moteriškė, negudrią galvą teturiu, galiu suklysti. Neužilgo aš išperėsiu vaiką, tas užaugęs išspręs judviem bylą: jis, kaip vyriškis, bus gudresnis.

Bet kad nepastatytų nė savo vaiko keblion padėtin, ji pati vaikų neperi - deda kiaušinius į kielės lizdą. O tutlys su grieže, laukdami bylos sprendimo, vis tvirtina: vienas - du du, antras - trys trys. O gegužė, juos gudriai nuvylus, pakukavus tankiai nusikvatoja.

 

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU