Velnias ir mergina pirty

Gyveno susituokę našliai. Na, ir vyras turėjo savo dukterį, ir boba savo. Tai toji boba savo dukterį labai mylėjo, o podukros nekentė. Kartą iškūreno pirtį ir nuėjo visi praustis, tik podukros neleido kartu.

- Tu labai sutrė, bjauri, tai nusiprausi paskui viena, - pasakė pamotė.

Nusiprausė jie, parėjo ir nusiuntė podukrą praustis, kad ją koks velnias paimtų. Podukra nuėjo pirtin, nusirengė ir prausias. Ateina toks gražus bernas ir sako:

- Prauskis greičiau, tai eisim pašokti.

- Kaip aš prausiuos, kad neturiu muilo? - atsako toji merga.

Kaip bematant tas bernas ponaitis su muilu ir šast čia.

Mergina vėl prašo:

- Dar man reikia rankšluosčio nusišluostyt.

Ponaitis ir rankšluostį pristatė.

Mergina vėl prašo marškinių.

Ponaitis atneša ir marškinius. Atnešęs sako:

- Merga, merga, einam šokti!

- O kaip aš eisiu, kad neturiu suknelės? - atsako merga.

Ponaitis su suknele tuoj čia. Ir vėl sako:

- Merga, merga, einam šokti!

- O kaip aš eisiu šokti, kad neturiu batelių? - atsako merga.

Ponaitis atneša batelius.

- Merga, merga, einam šokti!

- O kaip aš eisiu, kad neturiu šukų? - atsako merga.

Ponaitis atneša šukas. Ir vėl sako:

- Merga, merga, einam šokti!

- O kaip aš eisiu, kad neturiu veidrodžio? - atsako merga.

Ir taip tam ponaičiui benešiojant daiktus, užgiedojo gaidys, ir tas ponaitis sukeikė:

- Kad tave velniai ir su tavo apdarais! Už juos neteko nė pašokti!

Ir pats prapuolė.

Podukra rytą parėjo kaip kokia ponia. Pamotė manė, kad ją uždusins, o čia dar parėjo taip apsitaisius! Liepė smarkiai iškūrenti pirtį, nusiprausė visi, o savo dukterį siunčia paskiausia vienai praustis, kad ir ją taip aptaisytų ponaitis. Nuėjo jau toji tikra duktė ir nusirengus prausias. Ir vėl tas ponaitis atėjo ir sako:

- Merga, merga, einam pašokti!

- O kaip aš eisiu, kad man reikia muilo, rankšluosčio, batelių, šukų, veidrodžio. - išminė ji viską iš karto.

Ponaitis viską atnešė ir išvedė šokti.

Šoko šoko, kol užšokino, burną perplėšė, iškišo galvą pro langelį ir pats prapuolė.

Rytą motina nesulaukus eina pažiūrėti duktės ir, pamačius perplėštą burną, sako: - Tai ko, dukrele, taip juokies? Bet, arčiau atėjus, pamatė negyvą dukterį su perplėšta burna.

471 žodžiai (Skaitysite 3 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU