Senosios animacijos filmukas vaikams Bitė maja. Bitės Majos nuotykiai ir padangių draugija. Puikus filmukas apie bitelę Mają kuri...

Filmukai Geriausi filmukai Senoji animacija
78:58

Filmukas Drąsusis elniukas. Tai legendinis filmukas apie elniuką, kuris visais laikais griebia už širdies kiekvieną žiūrovą. Šiam...

Filmukai Geriausi filmukai Lietuviški filmukai Senoji animacija
20:27

Mažylis ir karlsonas - legendinis visų mėgstamas filmukas apie berniuką Mažylį ir jo draugą Karlsoną, bei jų linksmus nuotykius....

Filmukai Geriausi filmukai Juokingi filmukai Multikai Senoji animacija
18:06

Senosios animacijos filmukas Peliuko dainelė. Istorija apie peliuką, kuris mėgo groti ir dainuoti. Peliukas linksmai grodavo miške ant...

Filmukai Multikai Senoji animacija
9:37

Senosios animacijos filmukas Begemotas kuris bijojo skiepų. Kartą visi žvereliai atėję į med. punktą sužinojo, kad visiems reikia...

Filmukai Geriausi filmukai Lietuviški filmukai Senoji animacija
17:42

Labai gražus filmukas Sniego karalienė, pagal Anderseno pasaką. Tai pasakojimas apie mergaitę, kuri gyveno sename mieste. Turėjo ji...

Filmukai Geriausi filmukai Lietuviški filmukai Senoji animacija
60:58

Senosios animacijos filmukas vaikams Bonifacijaus atostogos. Filmukas pasakoja apie liūtą Bonifacijų. Jis buvo labai paklusnus, jam...

Filmukai Animaciniai filmukai Filmukai prieš miegą Multikai Senoji animacija
19:62

Senosios animacijos filmukas Dėdė miša. Puikus pamokantis filmukas apie dėdę Mišą - lokį, kuris gyvena miške su kitais žvėrimis....

Filmukai Geriausi filmukai Juokingi filmukai Pamokantys filmukai Senoji animacija
9:43

Vienas įdomiausių filmukų Batuotas katinas tai istorija Šarlis Pero pasakos motyvais. Filmukas apie katiną ir nepaliaujamus jo...

Filmukai Geriausi filmukai Juokingi filmukai Senoji animacija
80:13

Filmukas vaikams Svetimi pėdsakai. Filmukas apie lapę, kuri vokdama vištas pametė savo uodegą. Uodega, jai vienintelis būdas paslėpti...

Filmukai Multikai Senoji animacija
9:55

Filmukas vaikams Čipolinas. Čipolino nuotykiai. Legendinis filmukas apie Čipoliną patiks visiems vaikams. Tai pasakojimas apie šalį,...

Filmukai Geriausi filmukai Multikai Senoji animacija
37:07

Filmukas Karlsonas, kuris gyvena ant stogo 2002. Filmukas apie draugus Mažylį ir Karlsoną, kuris gyvena ant stogo. Tai nauja filmuko...

Filmukai Animaciniai filmukai Filmukai prieš miegą Geriausi filmukai Multikai
73:78
Daugiau filmukų vaikams...

Kartą senelė sako: - seneliuk, seneliuk, neturime duonutės. Ką darysime?

- Et, nedidelė bėda, - atsakė senelis. - Aš atnešiu miltų, tu užmaišyk tešlą ir iškepsime duonutę.

Kaip tarė, taip ir padarė. Senelis atnešė maišelį ruginių miltų, senelė duonkubilyje užmaišė tešlą, o kai ji įrūgo, padarė tris didelius kepalus ir pašovė juos į krosnį. Duonutė kepa, o senelis...

Pasakos Pasakos apie gamtą Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Seniai seniai, kai dar žmonių nebuvo, gyveno mėnulis ir saulė. gyveno šviesioje pilyje ir vienas kitą labai mylėjo. Begyvendami susilaukė ir gražios dukters. Dukteriai davė Žemės vardą.

Daug metų Mėnulis su Saule gražiai gyveno, bet vieną dieną ėmė ir susipyko.

- Tu tokia karštuolė, kad aš negaliu su tavim gyventi, - sako Mėnulis. - Jeigu nekeisi savo būdo, aš tave...

Pasakos Pasakos apie draugystę Pasakos apie gamtą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą gyveno trys paršiukai — trys broliai. Visi vieno ūgio, rubuiliai, rausvi, su vienodom, linksmai užsirietusiom uodegytėm.

Net jų vardai buvo panašūs: Nif Nifas, Nuf Nufas ir Naf Nafas.

Visą vasarą jie vartaliojosi po žolę, šildėsi prieš saulutę, lepinosi klanuose.

Bet va atėjo ruduo.

Saulė jau ne taip kaitriai šildė, ties nugeltusiu mišku kybojo pilki...

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie didvyrius Pasakos apie draugystę Pasakos apie šeimą Rusų pasakos
Skaitysite 15 min.

Pamiškėje trobelėje gyveno ožka su septyniais ožiukais.

Kartą eidama į mišką ožka sušaukė ožiukus ir sako:

- Aš einu parnešti šieno, o jūs neįleiskite trobon vilko. Jį pažinsite iš storo balso.

- Gerai, motute, - sušuko ožiukai. - Mes jau mokėsim pasisaugoti!

Vilkas girdėjo ožkos kalbą, o jai išėjus tuojau atbėgo prie trobelės ir sušuko:

- Vaikai, atidarykit duris!

Bet...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Už laukų laukelių, už kalnų kalnelių, trisdešimtoj valstybėj, didžiuose puikiuose rūmuose gyveno karalius su karaliene. Daug jie visa ko turėjo, tik nedavė jiems Dievas vaikų, ir juodu liūdėjo.

Pagaliau įvyko, ko troško karaliai: jiems gimė duktė, ir tokia graži, kad nė pasaka apsakysi, nė raštu aprašysi.

Gimusios dukters garbei karalius iškėlė visai šaliai puotą....

Pasakos Gražios pasakos Pasakos apie meilę Pasakos prieš miegą
Skaitysite 7 min.

Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliaut. landžiojo landžiojo po kopūstų daržą, tiktai piept jam ant uodegos galo kopūsto lapas ir užkrito. Persigandęs katinas pamanė: „Dabar tai jau tikrai dangus griūva!" Ir pasileido bėgt.

Bėga, spiria, kiek tik kojos leidžia, ir susitinka kiškį.

- Kiški tiški, bėkim - dangus griūva!

- Kas tau sakė?

- Man ant uodegos galo užgriuvo!

...
Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Atėjo žiema, apsidairė, ar visi jos laukia: ar medžiai ir žolės vasaros apdarus jau nusimetę, sėklas žemėje pasėję, apklostę. Apsidairiusi žemę sustingdė, ant upių ir ežerų ledo tiltus nutiesė, viską baltais sniego patalais apklojo.

Stūkso miškai ir sodai sustingę, tūno kietoje žemėje žolės, visi žiemos miegą miega. Miega ir mini, kaip vasarą gražiai gyveno,...

Pasakos Kalėdų pasakos Pasakos apie gamtą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Buvo labai graži vasaros diena skruzdėlė, sunkiai vilkdama savo nešulius, ėjo miško takeliu. Staiga, kur buvęs nebuvęs, jai ant tako stryktelėjo žiogas ir sako:

- Sesele, ko tu taip vargsti? Matai, kokia graži diena. Tai dainuok ir linksminkis!

Skruzdėlė pažiūrėjo į žiogą ir palingavo galvą:

- Dirbti reikia, o ne linksmintis. Aš ruošiu maisto atsargas žiemai.

- Dar ko! -...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie darbą Pasakos apie gamtą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kitą kartą gyveno didikas, kuris, likęs našlys, vedė tokią didžiuoklę moterį, tokią puikuolę, kokios kitos pasaulyje nerastum. Ji turėjo dvi dukteris, visiškai tokio pat būdo ir visu kuo į save panašias. Vyras irgi turėjo dukrelę, tik ta buvo neregėto meilumo ir gerumo: ji buvo atsigimusi į savo motiną, visų moterų geriausiąją.

Tik vestuvės spėjo baigtis, jau pamotė...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie šeimą Pasakos prieš miegą Šarlis Pero
Skaitysite 9 min.

Ore smarkiai šalo; sniegas snigo ir temo. Buvo paskutinis metų vakaras.

Tą vakarą ėjo gatve varginga mergaitė, maža, vienplaukė, basa.

Iš namų ji buvo išėjusi su klumpėmis, bet naudos iš jų maža teturėjo. Tos klumpės buvo motinos, ir mergaitei smuko. Nukrito jai nuo kojų beskubant per gatvę; bijojo, kad nesuvažinėtų jos ratai. Vienos klumpės nebegalėjo rasti, antrąją...

Pasakos Pamokančios pasakos
Skaitysite 5 min.

Viename sodžiuje gyveno ūkininkas su žmona ir turėjo sūnų mikutį.

Guvus tai buvo bernaitis: padykęs ir pramaniūgas. Jis nuolat baidė paukštelius, vaikė šunelį ir katytę, gainiojo po kiemą vištas.

Kai Mikutis paūgėjo, tėtė liepė jam ganyti gyvulėlius.

Išgena būdavo Mikutis juos į pamiškę ir gano. O nuobodulys toks apima, kad nežino, ko griebtis. Šūkauja, dainuoja,...

Pasakos Melų pasakos Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Gyveno kartą prie ežero maža mergaitė, vardu Eglutė. Tiesą sakant, šįmet ji jau nebemaža -— jai sukako ketveri metukai. Rytais ji valgo tiek košės, kad, iš- gramdžiusi lėkštę, gali pasakyti labą rytą žaliai varlytei, nupieštai lėkštės dugne, o vakarais geria tiek pieno, kad, apvertusi tuščią puoduką, pirmoji iš visų kiemo vaikų sušunka: „Valio!" Ir sušunka taip garsiai,...

Pasakos Pasakos prieš miegą
Skaitysite 6 min.

Gyveno kitados brolis, kuris turėjo seserį sigutę, labai gerą ir gražią mergaitę. Jų motina buvo mirusi, o ūkį valdė pamotė ragana. Pamotė turėjo ir savo tikrą dukterį, kuri buvo negera ir nedaili. Ji vaikščiodavo išsipuošusi, išsipusčiusi ir nieko neveikė.

Kol brolis buvo namie, ir Sigutės gyvenimas nebuvo per sunkus, nors pamotė jos nekentė. Bet vieną kartą brolis...

Pasakos Pasakos apie šeimą Stebuklinės pasakos
Skaitysite 4 min.

Šeimininkė suspaudė gražų didelį sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės.

Kur buvus, kur nebuvus, varna tik plast plast ir prišokus jį pagriebė.

Pagriebus atsitūpė medžio viršūnėje ir patenkinta apsidairė.

Tuo metu iš miško atslinko lapė ir pamatė varną su sūriu.

Lapei iš alkio ištįso seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaip jį išvilioti iš varnos.

Bet varna tupi medžio...

Pasakos Pasakos apie gyvūnus Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Papartyne atsilošę,

Du beržai berželiai ošia.

Po berželiais — kupstas žemas,

O ant kupsto — ežio namas.

Ežio namas kaip tvirtovė,

Kaip daili pilaitė stovi.

šitą namą daugiametį

Pats Spyglys kadaise statė.

Kas gi dedasi šiame

Miško eigulio name?

Pro langelį kaip akelę Spyglio žmoną saulė kelia. Atsikėlusi Spyglienė, Rūpestinga eigulienė, Puku...

Pasakėčios Pasakos Eiliuotos pasakos
Skaitysite 11 min.
Daugiau pasakų vaikams...

fPrisijungti su Facebook
arba

Jau narys? Prisijunk