Medžiotojas ir bernas

Pas vieną medžiotoją buvo bernas. Medžiotojas užpyko už kažką ir sako:

- Ryt per pietus būsi nušautas!

Eina bernas keliu nusiminęs - nušaus. Stovi žmogus pakelėj.

- Ko verki?

- Taip ir taip. Buvau pas medžiotoją už berną. Užpyko ant manęs, sakė, nušaus.

- Eikš, aš tave išgelbėsiu.

Bernas eina, kur neis, kad tik liktų gyvas. Tas žmogus atsivedė berną į kamarą, atsinešė lėkštutę, perpjovė kairės savo rankos mažiuką pirštuką, prileido kraujų.

Per pietus džy-y-y kulka į lėkštę. Pasitaškė pasi- taškė, apsivėlė kraujais ir guli.

- Eik dabar tu medžiotoją ir nušauk, - sako bernui. Bernas nenori.

- Eik ir gana! - Beveik privertė. - Kaip jis tave šovė. Te, išeik laukan, šauk ir ateik.

Bernas išėjęs šovė ir atbėgo. Parodė jam veidrodį. Žiūri - medžiotojas stogą dengia. Dengė dengė, atsilošė ir nuvirto nuo stogo. Atbėgo pati, vaikai, kelia - negyvas.

 

200 žodžiai (Skaitysite 1 min.)

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU