Lakštingala ir varlės

Vieną šiltą pavasario dieną krūmeliuose lakštingala giedojo, savo žmonelę, vaikelius linksmino. Čia pat kūdroje varlės nardė, knibždėjo, nuolat iš vandens galvas kaišiojo.

— Kum, kum, kaimynėlės, ar girdit, kaip tas paukštpalaikis šūkauja, turbūt kad naktigony vyrai neužmigtų? — prabilo senė varlė į savųjų būrį.

— Kum, kum! O ką, kad ir mes užtrauktume, visos kartu, sutartinę! — sušuko visos.

Ir uždainavo, užkurkė: vienos paliauna, kitos traukia. Skamba visas slėnis.

Lakštingala dar kartą sučiulbo ir nutilo — ką čia su varlėmis lenktynes varys.

Varlės kurkusios pailsėti sustojo.

— Ką, nutilo rėksnys? — atsiliepė senė varlė. — Mūsų viršus, mūsų viršus! Užtraukime dar, kad vėl neimtų klykauti!

Ir užtraukė iš naujo.

Tik staiga suklegėjo gandras ant kraigo, kažin ką pasapnavęs.

Varlės šmakšt ir dingo vandenyje.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU