Murziukas ir margiukas

Kačiukas Murziukas buvo didelis padauža. Dar mažas būdamas, gaudydavo motinos uodegos galą. Arba, būdavo, savo uodegą vaiko: sukasi vietoje ir vejasi savo uodegą, o ta iš po jo nasrų bėga ir bėga.

Kartą pagavęs kamuolį tol žaidė, kol ligi pusės išvyniojo, o pats taip siūlais apsipainiojo, jog šeimininkė vos begalėjo atpainioti.

Nusibodo vienam žaisti.

Susidraugavo su šuniuku Margiuku to paties amžiaus. Čia, būdavo, gainiojasi vienas antrą, čia kokį skarulį pagavę tampo į visas puse.

Visur jųdviejų būdavo pilna: ir kambariuose, ir kieme. Įsigeidė ir už vartų išbėgti, po pievą palakstyti.

Bėga Murziukas su Margiuku lenktyn. Pataiko ant kažin kokio nepaprasto daikto: akmuo ne akmuo, kamuolys ne kamuolys, visas spygliais apaugęs.

Bando pajudinti — dygu. Ima šokinėti aplinkui, Margiukas lodamas, Murziukas murmėdamas.

Tik staiga kamuolys sujuda, ištysta, supupsi.

Kai spruks abudu padaužos, kai ners namo! Vienas į vieną kertę nulindo, antras į antrą, ir dairosi, ar kas jųdviejų neatsivijo.

Tai ežys juodu taip nugąsdino.

Ilgai paskui kojos pro vartus nekėlė.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU