Stasiukas ir voverėlės

Stasiukas labai mėgo uogauti, grybauti ir riešutauti. Kur buvęs nebuvęs, jau jis miškelyje.

Stasiukas žinojo, kur kokių uogų esama, kur geriausi grybai dygsta, kur riešutai anksčiau pareina.

O kai kas, būdavo, paklaus, kur su pintinėle eina, tai sakydavo:

— Su voverėlėmis lenktynių varyti.

Ir daugiau apie tas lenktynes nupasakoti mokėdavo.

Ateina kartą į miškelį žemuogių pasirinkti. Žiūri: ant kalnelio voverėlė su voveriukais šeimininkauja, žemuoges raško. Voveriukai ne tiek raško, kiek žaidžia — matyt, jau prisisotinę.

— Palaukit, — sako, — kad mano uogas raškot, aš vieną pasigausiu.

Tik kur tau: senė pajuto, voveriukus į medžių šakas nusivarė ir juokiasi.

Grįžta kitą kartą grybavęs. Tą dieną voverėlių nebuvo matęs. Eisiąs pro senąjį ąžuolą pasižiūrėti, ką jos veikia — to ąžuolo duoboje jų gūžta buvo.

Eina, po medžiu dairosi: gi kelių pušų viršūnėse ant plonųjų šakelių grybų prisagstyta — tai voverėlės sau žiemai grybų džiovinasi. Mat jų jau anksčiau prisigrybauta.

Bet kai eidavo rudenį riešutauti, tai nereikėdavo voverėlių ieškoti, pačios ateidavo.

Rudenį Stasiukas mėgdavo subrendusius riešutus krėsti: įsilips į medį, papurtys, papurtys, paskui nulipęs renkasi.

Dar iš medžio nenulipo, o jau voverėlės aplinkui sukasi. Kai Stasiukas, ką radęs, susirinkęs atsitrauks, voverėlės šoka atlikusių rinkti. Renka ir nešasi į savo duobą, kad žiemai turėtų kuo misti.

Daugiau už Stasiuką iš po lapų prisirinkdavo.

Jūsų vaikams

Atrinkome populiariausias tarp mūsų lankytojų prekes ir paslaugas vaikams. Galbūt rasite kažką įdomaus ir savo mažiesiems.
MENIU