Trumpos pasakos

Trumpos pasakos vaikams.

Senas pamokslaujantis brahmanas gyveno šventoje vietoje, ašrame, drauge su septynetu savo mokinių. Ten jie šlovino labai senas ir žymias Radhos ir Krišnos Dievybes. Daugybė žmonių norėdavo pamatyti šias Dievybes ir paaukoti Jų garbinimui.

Tačiau guru dėl senyvo amžiaus silpo. Jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą savo namų kieme moteris pamatė sėdint tris senukus ilgomis žilomis barzdomis. Jie atrodė nepažįstami. Moteris tarė:

- Nesu jūsų mačiusi, bet, manau, esate alkani. Prašom užeiti pavalgyti.

-      Ar šeimininkas namie? - pasiteiravo senoliai.

-      Ne, - atsakė moteris, - jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Apsimetėlis dvasinis mokytojas Guru Paramartha turėjo penkis mokinius, kurie buvo klusnūs, tačiau, deja, menko intelekto.

Vieną sykį Guru Paramartha prašmatniai apsirėdęs jojo ant arklio. Kai arklys risnojo pro medžius, žemai nulinkusi šaka nutraukė nuo guru galvos skrybėlę....

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Ateistas filosofijos profesorius aiškino savo studentams apie problemas, kurias mokslui kelia visagalis Dievas. Jis paprašė vieno iš naujokų atsistoti ir ėmė jo klausinėti.

Profesorius: „Taigi jūs tikite Dievu?“

Studentas: „Absoliučiai taip, pone.“

Profesorius: „Ar Dievas geras?“

...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 4 min.

Sykį vienas Jėzaus mokinys sunkiai susirgo ir jokie vaistai jam nepadėjo. Jėzus paliepė ligoniui: „Privalai daug dienų pasninkauti.“ Kiti Kristaus pasekėjai mąstė: „Kaip jis taip gali? Manėme, kad Jėzus gailestingas, bet dabar jis verčia ligotą žmogų badauti.“

Po kelių pasninko...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Pagyvenusi kine turėjo dvi dideles puodynes, kuriose, pakabintose ant naščių, nešiodavo vandenį. Viena puodynė buvo įskilusi, todėl iš jos nuolat sunkėsi vanduo. Kai moteriškė pareidavo namo nuo upelio, kur sėmė vandenį, sveikoji puodynė būdavo pilnutėlė, o įskilusi - pustuštė.

...
Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sykį gyveno labai turtingas pirklys. Jo verslas klestėjo. Žmoną pirklys buvo seniai palaidojęs ir gyveno kartu su savo vedusiu sūnumi, taigi turėjo marčią - be galo išmintingą ir puikią šeimininkę, kuria nepaprastai didžiavosi. Vieną kartą, kai pirklys pietavo savo verandoje, į...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Tėvas ir sūnus keliavo per kalnus. Staiga sūnus parkrito, susižeidė ir iš skausmo suriko: „Oooooooooooooiiiiiii!!!" Didžiausiai jo nuostabai kažkur kalnuose pasigirdo lygiai toks pats balsas: „Oooooooooooooiiiiiii!!!" Apimtas smalsumo vaikas sušuko: „Kas tu toks?!" Ir gavo atsakymą: „Kas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Mokytojas prisiima atsakomybę už tavo augimą.

Guru išmoko tave tapti atsakingą už savo augimą.

Mokytojas duoda, ko tau reikia, kai to neturi.

Guru atima iš tavęs, ką tu turi, kai tau to nereikia.

Mokytojas atsako į tavo klausimus.

Guru priverčia apmąstyti savo atsakymus.

Mokytojas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Praėjus keleriems metams po mano gimimo, tėtis sutiko nepažįstamąjį, ką tik pasirodžiusį mūsų miestelyje. Tėtis iškart susižavėjo atėjūnu ir netrukus pakvietė jį įsikurti mūsų namuose. Naujasis gyventojas greitai pritapo ir ėmė aktyviai dalyvauti šeimos gyvenime.

Augdamas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vienas medkirtys uoliai triūsė, kad galėtų pavalgyti bent dukart per dieną. Kartą jis sutiko vienuolį, kuris jam patarė: - Liaukis dirbti pamiškėje - eik gilyn į mišką. Ten per vieną dieną užsidirbsi tiek, kad visą mėnesį turėsi už ką pavalgyti.

Medkirtys paklausė patarimo...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kartą gyveno sadhu, kuris nuolat skaitydavo paskaitas.

Vienos paskaitos pabaigoje jis užsiminė, kad tik per
ML M. dėkingumą galime suvokti realybę.

Netoliese sėdėjęs elgeta įdėmiai klausėsi sadhu žodžių, o tada priėjo prie jo ir tarė:

-      Maharadžai, man patiko tai, ką...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kartą vienas karalius sušaukė visus savo išminčius ir jų paklausė:

- Ar egzistuoja tokia mantra ar patarimas, kuris gelbėtų kiekvienoje situacijoje, bet kokiomis aplinkybėmis, bet kokioje vietoje ir bet kuriuo metu? Kas nors, kas man padėtų, kai nė vienas iš jūsų negalės man...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 4 min.

Kartą Tolimuosiuose Rytuose gyveno imperatorius. Jis buvo jau senas, todėl nusprendė, kad atėjo laikas pasirinkti įpėdinį. Užuot perdavęs imperatoriaus karūną vienam iš savo patarėjų ar sūnų, valdovas pasielgė kitaip - sukvietė visus savo karalystės jaunuolius ir paskelbė:...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Kaimynas, kasdien aplankantis ūkininką ir jo žmoną, pastebėjo juos turint naują arklį. Jis tarė: „Dabar turite arklį. Tai puiku! Galėsite savo ūkyje nudirbti daugybę darbų!“

Tačiau ūkininkas atsakė paprastai: „Gal tai ir gerai, o gal ir ne...

Kitą dieną arklys prasmuko pro...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

„Bagavadgytoje“ (15.1) Krišna sako, kad materialusis pasaulis yra iškreiptas dvasinio pasaulio atspindys. Tikroji bendruomenė, draugystė ir meilė egzistuoja dvasiniame pasaulyje, o materialusis pasaulis tėra laikina egzistencija tarsi miražas dykumoje. Mes tai žinome, todėl nebeturime...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Ši istorija nutiko Benare maždaug prieš tris šimtus metų.

Kartą gyveno brahmanas, kuris kasdien prausdavosi Manikarnikos ghate — labai gražioje maudykloje. Vieną dieną apsiplaudamas jis pastebėjo ant laiptų sėdintį ir verkiantį berniuką. Jam labai pagailo vaiko, todėl pasisodino jį...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Gali pasirodyti keista, kad Krišna „Bhagavadgytai“ išsakyti pasirinko mūšio lauką. Kodėl iš daugybės būdų ir įvairiausių aplinkybių, kuriomis Jis galėjo kalbėti, pasirinktas būtent šis? Vienas atsakymas toks: nėra labiau komplikuotos vietos kaip mūšio laukas. Jis skirtas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Bhagavadgytoje“ Krišna nurodė Ardžunai veikti, bet mintyse atsižadėti atliktos veiklos rezultatų. Panašus ūkininko gyvenimas - jis gali planuoti savo darbą, bet ne derlių.

Darbas vyksta išorėje, tačiau mūsų požiūris j jį yra vidinis. Priklausomai nuo to, kaip esame nusiteikę,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį gyveno išmintingas žmogus. Jis mėgo sėdėti vandenyno pakrantėje ir rašyti. Tai buvo ypatinga asmenybė, jungianti dvi kultūras ir viską, kas jose geriausia. Taip pat jis buvo mokslininkas ir poetas, todėl, žvelgdamas į reiškinius iš šių dviejų požiūrio taškų, jis įtaigiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą pabudusi viena moteris veidrodyje išvydo tik tris plaukus ant savo galvos.

- Na, - pasakė ji, - manau, šiandien susipinsiu kasytę.

Kaip tarė, taip ir padarė, o tada puikiai praleido dieną.

Kitą rytą pabudusi ji žvilgtelėjo į veidrodį ir pastebėjo, kad liko tik du plaukai.

...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Vieną kartą dvasinis mokytojas aiškino savo jauniems mokiniams, kad atsidavę Viešpaties tarnai, kurie patyrė meilės Dievui skonį, gali būti laimingi visose gyvenimo situacijose. „Bhagavadgytoje“ (6.22) Viešpats Krišna sako: „Kas pasiekia šį džiaugsmingą būvį, kai transcendentiniais...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Mokinys su savo mokytoju vaikštinėjo po mišką ir skundėsi, kad jo protas niekada nenurimsta. Jis paklausė:

- Kodėl daugumos žmonių protas neramus, ir tik keli įstengia jį suturėti? Kaip jie tai pasiekia?

Mokytojas žvilgtelėjo į mokinį ir nusišypsojo:

-      Papasakosiu tau...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kartą vienas vyras atėjo pas šventąjį ir pradėjo graudžiai pasakotis:

— Svamidži, prašau: išgelbėkite mane nuo netinkamos draugijos! Aš gyvenu labai prastame miesto rajone ir lengvai užsikrečiu blogomis ten gyvenančių žmonių savybėmis, kurios ilgainiui priverčia mane blogai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį krokodilas pamatė medyje tupinčią beždžionę ir pasiūlė jai pasiplaukioti jam ant nugaros. Beždžionė džiugiai sutiko. Kiek pasidžiaugusi neįprasta kelione, beždžionė paklausė: „Kur mes traukiame?“ Krokodilas atsakė: „Gabenu tave pas savo žmoną, nes ji nori...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Būrelis varlių linksmai šokinėjo po mišką ir užsiėmė savo reikalais. Staiga dvi iš jų įkrito į gilią duobę. Likusios varlės apspito duobę ir ėmė svarstyti, kaip būtų galima išgelbėti bėdon pakliuvusias bičiules. Sunerimusios varlės įvertino duobės gylį ir nutarė, kad...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Dar būdami vaikai Pandavai ir Kauravai mokėsi karo meno pas mokytoją Droną.

Vieną dieną mokytojas surengė jiems nedideles varžybas. Karalaičiams buvo liepta įtempti lanką ir nutaikyti strėlę į netikro paukščio, pakabinto ant didžiulio banjano šakos, akį. Maharadžas Judhištira...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Grupelė seniai baigusių studijas žmonių susiruošė aplankyti savo seno universiteto dėstytojo. Šis labai apsidžiaugė juos pamatęs. Susitikus užsimezgęs pokalbis netrukus tapo skundais dėl streso darbe ir gyvenime.

Dėstytojas tik šyptelėjo ir iš virtuvės atnešė įvairių puodelių...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Stulbinamas kontrastas: vietoj gebėjimo atsispirti impulsui šiandien gebėjimas veikti impulsyviai yra iškilmingai vadinamas „laisvės“ įrodymu („Darau tai, ką noriu, kada noriu ir taip, kaip noriu"). Bet ar tai išvaduoja? Ar tiesiog leidžiame sau tapti sėkmės belaisviais? Pernelyg daug...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Upės pakrantėje gyveno jaunas jogas. Jo gyvenimas buvo paprastas ir nerūpestingas - beveik visą dieną jaunuolis praleisdavo medituodamas. Mat jis neturėjo jokių pareigų, tad galėjo didžiąją dalį laiko tiesiog sėdėti užmerktomis akimis, sutelkęs mintis į širdyje glūdintį...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Visame pasaulyje gaminama gausybė pramonės ir žemės ūkio produktų, tačiau, nors gamybos pajėgumas didžiulis, gėrybių vis tiek stinga, nes pasaulyje pilna vagių. Vedos teigia, kad žmonės virsta vagimis, kai ekonomikos vystymosi siekia dėl juslinio pasitenkinimo.

Esminė viso šio...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kaimo pelė liūdnai stebėjo, kaip jos bičiulė miesto pelė krovėsi savo krepšius ir ruošėsi išvykti. Miesto pelė ką tik praleido kelias ne itin linksmas dienas kaimo pelės namuose - laukuose po gyvatvore. „Vargšele, - pasakė miesto pelė su gailesčiu balse, - tu taip blogai gyveni...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Keliaudamas po šalį ir pamokslaudamas žmonėms, dvasinis mokytojas užklydo į kaimą, kurio viršaitis nemėgo dvasininkų ir labai įsiusdavo, kai tik kas nors paminėdavo Krišną.

Kai kaimo galva sužinojo, kad pas juos netrukus atvyks guru su visa savo mokinių palyda ir prašys paaukoti,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį gyveno karalius, kuris labai žavėjosi menu. Jis rėmė visus savo šalies menininkus ir dovanojo jiems vertingas dovanas.

Vieną dieną pas karalių atvyko dailininkas ir pareiškė: „O karaliau! Duok man tuščią sieną savo rūmuose ir leisk ant jos nutapyti paveikslą. Jis bus toks...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Ustadas Bismilahas Khanas, šahnajumi grojantis muzikantas, asmeniškai susidūrė su Krišna, nors ir buvo musulmonas. Legendinis Ustadas nepaprastai gerbė Krišną ir tai galėjo paskatinti maloningąjį Viešpatį pasirodyti jam Savo asmeniniu pavidalu.

Sykį Ustadas keliavo traukiniu iš...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Du draugai keliavo per dykumą. Beeidami jie susiginčijo ir vienas jų pliaukštelėjo savo bendrakeleiviui per veidą. Šis, nors ir užsigavęs, nepasakė nė žodžio, tik užrašė smėlyje: „Šiandien mano geriausias draugas skėlė man antausį.“

Jiedu žingsniavo toliau ir galiausiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.
MENIU