Pasakos apie Dievą

Sykį gyveno labai turtingas pirklys. Jo verslas klestėjo. Žmoną pirklys buvo seniai palaidojęs ir gyveno kartu su savo vedusiu sūnumi, taigi turėjo marčią - be galo išmintingą ir puikią šeimininkę, kuria nepaprastai didžiavosi. Vieną kartą, kai pirklys pietavo savo verandoje, į...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vieną dieną ūkininko asilas įkrito į šulinį. Gyvulys valandų valandas gailiai bliovė, o žmogelis suko galvą, kaip jį ištraukti. Galų gale nusprendė, kad asilas senas, o šulinys vis tiek niekam nebereikalingas - tiesiog neverta vargti gelbstint tą nelaimėlį.

Jis susikvietė į...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Vieną kaimą užpuolė laukiniai šernai. Jie kasdien atbėgdavo ir niokodavo jį ieškodami ėdesio. Kaimo gyventojai visokiais būdais bandė išguiti šernus, bet to padaryti niekaip nepavyko.

Vieną dieną pas kaimo vyresnįjį atėjo išminčius ir pasiūlė savo pagalbą. Kaimo žmonėms jis...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Tėvas ir sūnus keliavo per kalnus. Staiga sūnus parkrito, susižeidė ir iš skausmo suriko: „Oooooooooooooiiiiiii!!!" Didžiausiai jo nuostabai kažkur kalnuose pasigirdo lygiai toks pats balsas: „Oooooooooooooiiiiiii!!!" Apimtas smalsumo vaikas sušuko: „Kas tu toks?!" Ir gavo atsakymą: „Kas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Prieš daug metų Kinijoje gyveno mergina, vardu Lili. Ištekėjusi ji apsigyveno su savo vyru ir jo motina. Neilgai trukus Lili suprato, kad nebegali sugyventi su anyta. Jųdviejų charakteriai labai skyrėsi ir merginai buvo sunku pakęsti kai kuriuos anytos įpročius. Be to, ši dažnai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Kartą gyveno sadhu, kuris nuolat skaitydavo paskaitas.

Vienos paskaitos pabaigoje jis užsiminė, kad tik per
ML M. dėkingumą galime suvokti realybę.

Netoliese sėdėjęs elgeta įdėmiai klausėsi sadhu žodžių, o tada priėjo prie jo ir tarė:

-      Maharadžai, man patiko tai, ką...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sykį gyveno išmintingas žmogus. Jis mėgo sėdėti vandenyno pakrantėje ir rašyti. Tai buvo ypatinga asmenybė, jungianti dvi kultūras ir viską, kas jose geriausia. Taip pat jis buvo mokslininkas ir poetas, todėl, žvelgdamas į reiškinius iš šių dviejų požiūrio taškų, jis įtaigiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą Tolimuosiuose Rytuose gyveno imperatorius. Jis buvo jau senas, todėl nusprendė, kad atėjo laikas pasirinkti įpėdinį. Užuot perdavęs imperatoriaus karūną vienam iš savo patarėjų ar sūnų, valdovas pasielgė kitaip - sukvietė visus savo karalystės jaunuolius ir paskelbė:...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Sykį vienas žmogelis nusprendė viską baigti: metė darbą, nutraukė ryšius su artimaisiais ir susirengė pasitraukti iš gyvenimo. Tačiau prieš lemiamą žingsnį jis dar nukeliavo į mišką paskutinį kartą pasikalbėti su Dievu.

Dieve, - paprašė jis, - pasakyk man nors vieną...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vienas žmogus užėjo į kirpyklą pasitrumpinti plaukų ir pasidailinti barzdos. Kirpėjui pradėjus darbuotis, užsimezgė įdomus pašnekesys. Vyrai kalbėjosi įvairiomis temomis.

Galiausiai jiedu prakalbo apie Dievą ir kirpėjas pasakė:

Netikiu, kad Dievas yra.

Kodėl taip sakai? —...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Įsivaizduokite, kad vairuojate automobilį ir piko metu sausakimšoje gatvėje judate į priekį vėžlio greičiu. Žmonės vyksta į darbus, aplink jus triukšmas ir išmetamųjų dujų kvapas. Staiga eismas sustoja. „O, ne! - pasigirsta nevilties šauksmai. - Dar viena spūstis! Tik ne tai!“...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Trečiame mūsų eros šimtmetyje karalius Tsao pasiuntė savo sūnų Tai į šventyklą mokytis pas didįjį mokytoją Pan Ku. Kadangi princas Tai turėjo paveldėti tėvo sostą, Pan Ku privalėjo išmokyti jį teisingo valdymo principų. Kai karalaitis atvyko į šventyklą, mokytojas jį vieną...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vienas dėstytojas, rengdamasis filosofijos paskaitai, priešais save išdėliojo įvairias mokymo priemones. Prasidėjus paskaitai jis, netardamas nė žodžio, paėmė didelį tuščią stiklainį ir pradėjo į jį dėti golfo kamuoliukus. Visus sudėjęs jis pasiteiravo studentų, ar,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Galima sakyti, kad miesto gyvenimas — jo triukšmas, tarša, nusikaltimai ir skurdas — yra pasekmė to, kad žmogus neigia Dievo tobulai sukurtą rojų gamtoje.

Daug nuostabių reiškinių vyksta dėl Dievo galybės: voras rezga tinklą, kolibris skrenda atbulomis, o vikšras pavirsta į drugelį....

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Dar būdami vaikai Pandavai ir Kauravai mokėsi karo meno pas mokytoją Droną.

Vieną dieną mokytojas surengė jiems nedideles varžybas. Karalaičiams buvo liepta įtempti lanką ir nutaikyti strėlę į netikro paukščio, pakabinto ant didžiulio banjano šakos, akį. Maharadžas Judhištira...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Du draugai keliavo per dykumą. Beeidami jie susiginčijo ir vienas jų pliaukštelėjo savo bendrakeleiviui per veidą. Šis, nors ir užsigavęs, nepasakė nė žodžio, tik užrašė smėlyje: „Šiandien mano geriausias draugas skėlė man antausį.“

Jiedu žingsniavo toliau ir galiausiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Vienas jaunas amerikietis, studijuojantis kovos menus, susižavėjo Šaolinio praktika. Šaolinio šventyklos garsėja kovos menų mokymo metodais, kurie ypač intriguoja savo slaptumu. Nenuostabu, kad jaunuolis netrukus atsidūrė Kinijoje.

Atvykęs į šventyklą jis rado tik kiemą šluojantį...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Prieš daug šimtmečių Indijos imperatoriaus Akbaro rūmuose vyriausiuoju ministru buvo paskirtas Birbalas. Jis garsėjo savo išmintimi ir humoro jausmu. Kiti dvariškiai pavydėjo jam padėties.

Vieną dieną imperatoriaus ausis pasiekė pavydžių dvariškių apkalbos. Jie guodėsi neva sunkiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Senas pamokslaujantis brahmanas gyveno šventoje vietoje, ašrame, drauge su septynetu savo mokinių. Ten jie šlovino labai senas ir žymias Radhos ir Krišnos Dievybes. Daugybė žmonių norėdavo pamatyti šias Dievybes ir paaukoti Jų garbinimui.

Tačiau guru dėl senyvo amžiaus silpo. Jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vieno kaimelio gyventojus užklupo badas. Kaimiečiai ir taip jau buvo tikri skurdžiai ir vos sudūrę galą su galu, o dabar sunkmetis privertė juos nuolat kęsti alkį ir visokias ligas.

Kaimo šventikas buvo septyniasdešimties metų senukas, didis Krišnos bhaktas. Jam širdis plyšo,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Ateistas filosofijos profesorius aiškino savo studentams apie problemas, kurias mokslui kelia visagalis Dievas. Jis paprašė vieno iš naujokų atsistoti ir ėmė jo klausinėti.

Profesorius: „Taigi jūs tikite Dievu?“

Studentas: „Absoliučiai taip, pone.“

Profesorius: „Ar Dievas geras?“

...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 4 min.

Grupelė seniai baigusių studijas žmonių susiruošė aplankyti savo seno universiteto dėstytojo. Šis labai apsidžiaugė juos pamatęs. Susitikus užsimezgęs pokalbis netrukus tapo skundais dėl streso darbe ir gyvenime.

Dėstytojas tik šyptelėjo ir iš virtuvės atnešė įvairių puodelių...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Išdidumas būdingas pernelyg gerai manantiems apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės sielos.

Mūsų siela tėra 1/10 000 plauko galiuko...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Praėjus keleriems metams po mano gimimo, tėtis sutiko nepažįstamąjį, ką tik pasirodžiusį mūsų miestelyje. Tėtis iškart susižavėjo atėjūnu ir netrukus pakvietė jį įsikurti mūsų namuose. Naujasis gyventojas greitai pritapo ir ėmė aktyviai dalyvauti šeimos gyvenime.

Augdamas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kadaise gyveno žmogus vardu Kailašas, kuris buvo nepaprastai prisirišęs prie savo namų. Vieną gražią dieną jį aplankė didysis išminčius Narada ir tarė: „Kailašai, eime su manimi. Aš keliauju į Vaikunthą (Dievo karalystę).

Pasiimsiu tave kartu.“ Kailašas atsakė: „Atleiskite, pone,...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Gali pasirodyti keista, kad Krišna „Bhagavadgytai“ išsakyti pasirinko mūšio lauką. Kodėl iš daugybės būdų ir įvairiausių aplinkybių, kuriomis Jis galėjo kalbėti, pasirinktas būtent šis? Vienas atsakymas toks: nėra labiau komplikuotos vietos kaip mūšio laukas. Jis skirtas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Mokytojas prisiima atsakomybę už tavo augimą.

Guru išmoko tave tapti atsakingą už savo augimą.

Mokytojas duoda, ko tau reikia, kai to neturi.

Guru atima iš tavęs, ką tu turi, kai tau to nereikia.

Mokytojas atsako į tavo klausimus.

Guru priverčia apmąstyti savo atsakymus.

Mokytojas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sykį vienas Jėzaus mokinys sunkiai susirgo ir jokie vaistai jam nepadėjo. Jėzus paliepė ligoniui: „Privalai daug dienų pasninkauti.“ Kiti Kristaus pasekėjai mąstė: „Kaip jis taip gali? Manėme, kad Jėzus gailestingas, bet dabar jis verčia ligotą žmogų badauti.“

Po kelių pasninko...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Viename kalnų ūkyje gyveno senas ūkininkas su savo mažu anūku. Senelis keldavosi anksti ryte ir prie virtuvinio stalo skaitydavo „Bhagavadgytą“. Anūkas labai norėjo būti panašus j jį, todėl kiek įmanydamas mėgdžiojo senelį.

Vieną rytą berniukas paklausė: „Seneli! Aš mėginu...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį gyveno karalius, kuris labai žavėjosi menu. Jis rėmė visus savo šalies menininkus ir dovanojo jiems vertingas dovanas.

Vieną dieną pas karalių atvyko dailininkas ir pareiškė: „O karaliau! Duok man tuščią sieną savo rūmuose ir leisk ant jos nutapyti paveikslą. Jis bus toks...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Įsivaizduokime milijonieriaus sūnų, kuris keliauja automobiliu po kalnus. Staiga automobilis nuslysta nuo kelio į gilų tarpeklį. Vaikinui pavyksta iššokti iš automobilio prieš šiam sprogstant.

Laimė, jaunuolis nukrinta ant smėlio ir lieka gyvas, tačiau nuo sutrenkimo praranda atmintį.

...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Keliaudamas po šalį ir pamokslaudamas žmonėms, dvasinis mokytojas užklydo į kaimą, kurio viršaitis nemėgo dvasininkų ir labai įsiusdavo, kai tik kas nors paminėdavo Krišną.

Kai kaimo galva sužinojo, kad pas juos netrukus atvyks guru su visa savo mokinių palyda ir prašys paaukoti,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Bhagavadgytoje“ Krišna nurodė Ardžunai veikti, bet mintyse atsižadėti atliktos veiklos rezultatų. Panašus ūkininko gyvenimas - jis gali planuoti savo darbą, bet ne derlių.

Darbas vyksta išorėje, tačiau mūsų požiūris j jį yra vidinis. Priklausomai nuo to, kaip esame nusiteikę,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vieną kartą dvasinis mokytojas aiškino savo jauniems mokiniams, kad atsidavę Viešpaties tarnai, kurie patyrė meilės Dievui skonį, gali būti laimingi visose gyvenimo situacijose. „Bhagavadgytoje“ (6.22) Viešpats Krišna sako: „Kas pasiekia šį džiaugsmingą būvį, kai transcendentiniais...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Upės pakrantėje gyveno jaunas jogas. Jo gyvenimas buvo paprastas ir nerūpestingas - beveik visą dieną jaunuolis praleisdavo medituodamas. Mat jis neturėjo jokių pareigų, tad galėjo didžiąją dalį laiko tiesiog sėdėti užmerktomis akimis, sutelkęs mintis į širdyje glūdintį...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Apsimetėlis dvasinis mokytojas Guru Paramartha turėjo penkis mokinius, kurie buvo klusnūs, tačiau, deja, menko intelekto.

Vieną sykį Guru Paramartha prašmatniai apsirėdęs jojo ant arklio. Kai arklys risnojo pro medžius, žemai nulinkusi šaka nutraukė nuo guru galvos skrybėlę....

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Dvasiniame gyvenime be galo svarbu viską matyti iš Dievo pozicijos. Mano dvasinis mokytojas sakydavo: „Turime stengtis ne patys pamatyti Dievą, bet elgtis taip, kad Dievas mus pamatytų.“ Dažnai vadovaujamės savo pačių tiesos samprata ir nematome, kad mūsų kelyje į tobulumą...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vienas vyras atėjo pas šventąjį ir pradėjo graudžiai pasakotis:

— Svamidži, prašau: išgelbėkite mane nuo netinkamos draugijos! Aš gyvenu labai prastame miesto rajone ir lengvai užsikrečiu blogomis ten gyvenančių žmonių savybėmis, kurios ilgainiui priverčia mane blogai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Visame pasaulyje gaminama gausybė pramonės ir žemės ūkio produktų, tačiau, nors gamybos pajėgumas didžiulis, gėrybių vis tiek stinga, nes pasaulyje pilna vagių. Vedos teigia, kad žmonės virsta vagimis, kai ekonomikos vystymosi siekia dėl juslinio pasitenkinimo.

Esminė viso šio...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

„Bagavadgytoje“ (15.1) Krišna sako, kad materialusis pasaulis yra iškreiptas dvasinio pasaulio atspindys. Tikroji bendruomenė, draugystė ir meilė egzistuoja dvasiniame pasaulyje, o materialusis pasaulis tėra laikina egzistencija tarsi miražas dykumoje. Mes tai žinome, todėl nebeturime...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.
MENIU