Pasakos

Gražiausios pasakos vaikams. Lietuvių liaudies pasakos. Pasaulio pasakos. Stebuklinės pasakos. Pasakos prieš miegą, pamokančios, pasakos apie laimę.

Kadaise gyveno žmogus vardu Kailašas, kuris buvo nepaprastai prisirišęs prie savo namų. Vieną gražią dieną jį aplankė didysis išminčius Narada ir tarė: „Kailašai, eime su manimi. Aš keliauju į Vaikunthą (Dievo karalystę).

Pasiimsiu tave kartu.“ Kailašas atsakė: „Atleiskite, pone,...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Vieną dieną drugelio kokone pasirodė mažas įtrūkis. Vyras sėdėjo ir kelias valandas stebėjo drugelį, iš visų jėgų bandantį išlįsti pro mažą kokono skylutę.

Staiga drugelis liovėsi judėti. Atrodė, kad jis padarė viską, ką galėjo, ir jėgos išseko.

Tada vyras nusprendė...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Kartą gyveno jaunuolis, dar ne itin subrendęs, bet pasirengęs mokytis. Jis be galo mėgo antikvarinius daiktus ir atostogaudamas dažnai lankydavosi įvairių Europos šalių antikvariatuose. Laikui bėgant vaikino dėmesį patraukė antikinės keramikos dirbiniai, ypač arbatos puodeliai. Jam...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą
Skaitysite 4 min.

Kartą vieno kaimelio gyventojus užklupo badas. Kaimiečiai ir taip jau buvo tikri skurdžiai ir vos sudūrę galą su galu, o dabar sunkmetis privertė juos nuolat kęsti alkį ir visokias ligas.

Kaimo šventikas buvo septyniasdešimties metų senukas, didis Krišnos bhaktas. Jam širdis plyšo,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį vienas žmogelis nusprendė viską baigti: metė darbą, nutraukė ryšius su artimaisiais ir susirengė pasitraukti iš gyvenimo. Tačiau prieš lemiamą žingsnį jis dar nukeliavo į mišką paskutinį kartą pasikalbėti su Dievu.

Dieve, - paprašė jis, - pasakyk man nors vieną...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Sykį gyveno žmogus, kuris mėgo valgyti mangus. Vieną dieną jis nusprendė suvalgyti patį saldžiausią vaisių nuo pačios medžio viršūnės - juk daugiausia saulės gaunantis vaisius visada būna saldžiausias. Taigi jis užsiropštė į medžio viršūnę, kur šakos visai plonytės, ir...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vienas dėstytojas, rengdamasis filosofijos paskaitai, priešais save išdėliojo įvairias mokymo priemones. Prasidėjus paskaitai jis, netardamas nė žodžio, paėmė didelį tuščią stiklainį ir pradėjo į jį dėti golfo kamuoliukus. Visus sudėjęs jis pasiteiravo studentų, ar,...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Įsivaizduokime milijonieriaus sūnų, kuris keliauja automobiliu po kalnus. Staiga automobilis nuslysta nuo kelio į gilų tarpeklį. Vaikinui pavyksta iššokti iš automobilio prieš šiam sprogstant.

Laimė, jaunuolis nukrinta ant smėlio ir lieka gyvas, tačiau nuo sutrenkimo praranda atmintį.

...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Tai paseksiu pasaką:

Rijo vilkas ašaką,

Ašaka gerklėj įstrigo,

Vilkas ū ū ū! Suriko:

- Gerve,

Kišk š gerklę snapą,

Lauk ištrauk

Tą aštrų šapą,

Tai paseksiu pasaką...

Pasakos Pasakos be galo
Skaitysite 1 min.

Vienas jaunas amerikietis, studijuojantis kovos menus, susižavėjo Šaolinio praktika. Šaolinio šventyklos garsėja kovos menų mokymo metodais, kurie ypač intriguoja savo slaptumu. Nenuostabu, kad jaunuolis netrukus atsidūrė Kinijoje.

Atvykęs į šventyklą jis rado tik kiemą šluojantį...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Trečiame mūsų eros šimtmetyje karalius Tsao pasiuntė savo sūnų Tai į šventyklą mokytis pas didįjį mokytoją Pan Ku. Kadangi princas Tai turėjo paveldėti tėvo sostą, Pan Ku privalėjo išmokyti jį teisingo valdymo principų. Kai karalaitis atvyko į šventyklą, mokytojas jį vieną...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Dvasiniame gyvenime be galo svarbu viską matyti iš Dievo pozicijos. Mano dvasinis mokytojas sakydavo: „Turime stengtis ne patys pamatyti Dievą, bet elgtis taip, kad Dievas mus pamatytų.“ Dažnai vadovaujamės savo pačių tiesos samprata ir nematome, kad mūsų kelyje į tobulumą...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Įsivaizduokite, kad vairuojate automobilį ir piko metu sausakimšoje gatvėje judate į priekį vėžlio greičiu. Žmonės vyksta į darbus, aplink jus triukšmas ir išmetamųjų dujų kvapas. Staiga eismas sustoja. „O, ne! - pasigirsta nevilties šauksmai. - Dar viena spūstis! Tik ne tai!“...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Viename kalnų ūkyje gyveno senas ūkininkas su savo mažu anūku. Senelis keldavosi anksti ryte ir prie virtuvinio stalo skaitydavo „Bhagavadgytą“. Anūkas labai norėjo būti panašus j jį, todėl kiek įmanydamas mėgdžiojo senelį.

Vieną rytą berniukas paklausė: „Seneli! Aš mėginu...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Prieš daug metų Kinijoje gyveno mergina, vardu Lili. Ištekėjusi ji apsigyveno su savo vyru ir jo motina. Neilgai trukus Lili suprato, kad nebegali sugyventi su anyta. Jųdviejų charakteriai labai skyrėsi ir merginai buvo sunku pakęsti kai kuriuos anytos įpročius. Be to, ši dažnai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Ponas Varlius buvo didis mokslinčius,

Šiek tiek toks, kaip mes visi.

Jis netikėjo, kad yra kas tikra,

Išskyrus tai, ką galėjo matyt.

Ponas Varlius buvo didis mokslinčius,

Didžiai gerbiamas profesorius.

Gyveno jis sekliausio šulinio baloj,

Ir buvo laimingas, kiek tik galim manyt.

Jis matavo...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sykį viename kaimelyje kartu su savo mama gyveno mažas berniukas, vardu Gopalas. Jo mama buvo našlė. Kai jam suėjo penkeri, mama išsiuntė jį į mokyklą.

Kelias vinguriavo per miškus ir atrodė be galo ilgas, todėl mažasis berniukas iš pradžių pamanė, kad pasiklydo. Galop jis pamatė...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 5 min.

Kartą gyveno labai išdidus ir pasipūtęs povas, kuris prieš kiekvieną girdavosi savo gražiomis plunksnomis. Net kai lydavo, jis stovėdavo ir žiūrėdavo į savo atvaizdą balose.

Tik pažiūrėkite į mano uodegą! — imdavo krykštauti.

Įsižiūrėkite į mano plunksnų spalvų gamą. Aš...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

„Bagavadgytoje“ (15.1) Krišna sako, kad materialusis pasaulis yra iškreiptas dvasinio pasaulio atspindys. Tikroji bendruomenė, draugystė ir meilė egzistuoja dvasiniame pasaulyje, o materialusis pasaulis tėra laikina egzistencija tarsi miražas dykumoje. Mes tai žinome, todėl nebeturime...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Ši istorija nutiko Benare maždaug prieš tris šimtus metų.

Kartą gyveno brahmanas, kuris kasdien prausdavosi Manikarnikos ghate — labai gražioje maudykloje. Vieną dieną apsiplaudamas jis pastebėjo ant laiptų sėdintį ir verkiantį berniuką. Jam labai pagailo vaiko, todėl pasisodino jį...

Pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Prieš daug šimtmečių Indijos imperatoriaus Akbaro rūmuose vyriausiuoju ministru buvo paskirtas Birbalas. Jis garsėjo savo išmintimi ir humoro jausmu. Kiti dvariškiai pavydėjo jam padėties.

Vieną dieną imperatoriaus ausis pasiekė pavydžių dvariškių apkalbos. Jie guodėsi neva sunkiai...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Mokytojas prisiima atsakomybę už tavo augimą.

Guru išmoko tave tapti atsakingą už savo augimą.

Mokytojas duoda, ko tau reikia, kai to neturi.

Guru atima iš tavęs, ką tu turi, kai tau to nereikia.

Mokytojas atsako į tavo klausimus.

Guru priverčia apmąstyti savo atsakymus.

Mokytojas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Praėjus keleriems metams po mano gimimo, tėtis sutiko nepažįstamąjį, ką tik pasirodžiusį mūsų miestelyje. Tėtis iškart susižavėjo atėjūnu ir netrukus pakvietė jį įsikurti mūsų namuose. Naujasis gyventojas greitai pritapo ir ėmė aktyviai dalyvauti šeimos gyvenime.

Augdamas...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Apsimetėlis dvasinis mokytojas Guru Paramartha turėjo penkis mokinius, kurie buvo klusnūs, tačiau, deja, menko intelekto.

Vieną sykį Guru Paramartha prašmatniai apsirėdęs jojo ant arklio. Kai arklys risnojo pro medžius, žemai nulinkusi šaka nutraukė nuo guru galvos skrybėlę....

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Išdidumas būdingas pernelyg gerai manantiems apie save. Išdidumo apsvaigintas asmuo jaučiasi be galo svarbus ir geresnis už kitus, todėl dažnai elgiasi netinkamai ir negerbia aplinkinių. Privalome atminti, kad esame tik mažutėlės sielos.

Mūsų siela tėra 1/10 000 plauko galiuko...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 3 min.

Senas pamokslaujantis brahmanas gyveno šventoje vietoje, ašrame, drauge su septynetu savo mokinių. Ten jie šlovino labai senas ir žymias Radhos ir Krišnos Dievybes. Daugybė žmonių norėdavo pamatyti šias Dievybes ir paaukoti Jų garbinimui.

Tačiau guru dėl senyvo amžiaus silpo. Jis...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 2 min.

Kartą vienas žmogus užėjo į kirpyklą pasitrumpinti plaukų ir pasidailinti barzdos. Kirpėjui pradėjus darbuotis, užsimezgė įdomus pašnekesys. Vyrai kalbėjosi įvairiomis temomis.

Galiausiai jiedu prakalbo apie Dievą ir kirpėjas pasakė:

Netikiu, kad Dievas yra.

Kodėl taip sakai? —...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Ateistas filosofijos profesorius aiškino savo studentams apie problemas, kurias mokslui kelia visagalis Dievas. Jis paprašė vieno iš naujokų atsistoti ir ėmė jo klausinėti.

Profesorius: „Taigi jūs tikite Dievu?“

Studentas: „Absoliučiai taip, pone.“

Profesorius: „Ar Dievas geras?“

...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 4 min.

Kaimynas, kasdien aplankantis ūkininką ir jo žmoną, pastebėjo juos turint naują arklį. Jis tarė: „Dabar turite arklį. Tai puiku! Galėsite savo ūkyje nudirbti daugybę darbų!“

Tačiau ūkininkas atsakė paprastai: „Gal tai ir gerai, o gal ir ne...

Kitą dieną arklys prasmuko pro...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Galima sakyti, kad miesto gyvenimas — jo triukšmas, tarša, nusikaltimai ir skurdas — yra pasekmė to, kad žmogus neigia Dievo tobulai sukurtą rojų gamtoje.

Daug nuostabių reiškinių vyksta dėl Dievo galybės: voras rezga tinklą, kolibris skrenda atbulomis, o vikšras pavirsta į drugelį....

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Sykį vienas Jėzaus mokinys sunkiai susirgo ir jokie vaistai jam nepadėjo. Jėzus paliepė ligoniui: „Privalai daug dienų pasninkauti.“ Kiti Kristaus pasekėjai mąstė: „Kaip jis taip gali? Manėme, kad Jėzus gailestingas, bet dabar jis verčia ligotą žmogų badauti.“

Po kelių pasninko...

Pasakos Pamokančios pasakos Pasakos apie Dievą Trumpos pasakos
Skaitysite 1 min.

Buvo vienas karaliūnas, netoli jo dvaro stovėjo grytelė, o toj grytelėj gyveno trys mergos raganos. Karaliūnas vis, būdavo, eina pro tą jų grytelę pasivaikštinėti, o eidamas pasiklauso po langu.

Sykį viena iš tų mergų vėlė skrybėlę ir veldama taip sako:

—      Kad mane...

Pasakos Lietuviškos pasakos Pasakos apie raganas Pasakos apie šeimą
Skaitysite 12 min.

Vienam turtingam žmogui susirgo pati. Pajutusi, kad artėja paskutinioji, pasišaukė ji prie mirties patalo savo vienintelę dukrelę ir sako:

– Mieloji dukrele, būk dora ir pamaldi, ir gerasis Dievulis tau visados padės, o aš žiūrėsiu į tave iš dangaus su angelais ir sergėsiu.

Tai...

Pasakos Pasakos apie meilę Pasakos apie šeimą
Skaitysite 14 min.
MENIU